You are here

Carial Flex syngenta

Carial Flex

Aktualizovaný:
26.01.2021

Fungicídy

Balenie: 
5 kg
Zloženie: 
Formulácia: 
WG - vodou dispergovateľné granule

Flexibilná ochrana zemiakov

  • Vynikajúca preventívna a plná kuratívna účinnosť
  • Časovo flexibilný v použití
  • Vynikajúci účinok proti napadnutiu stonky
  • Bráni latentnej infekcii Phytophthora infestans
  • Excelentná odolnosť proti zmyvu dažďom

Pôsobenie a spektrum účinku

Prípravok Carial® Flex obsahuje účinnú látku mandipropamid zo skupiny amidov karboxylových kyselín. Má preventívny a čiastočne kuratívny účinok. Jeho preventívny účinok spočíva v potlačení klíčenia spór, čím zabraňuje prieniku patogéna do pletív hostiteľa; kuratívne pôsobí na inhibíciu rastu mycélia, tvorbu haustórií a redukciu sporulácie. V rastlinách sa šíri translaminárne. Mandipropamid je účinný proti hubovým patogénom triedy Oomycetes ako Phytophtora infestans (pleseň zemiaková). Má vysokú afinitu k voskovej vrstve rastlinného povrchu, na ktorú je schopný sa rýchlo naviazať a akonáhle postrek uschne, stáva sa odolným proti zmyvu dažďom. Malé množstvo aktívnej látky preniká do listového pletiva, kde je rýchlo distribuovaná a schopná chrániť obe strany listu.

Účinná látka cymoxanil zo skupiny acetamidov potláča mnohé životne dôležité funkcie plesní ako je bunkové dýchanie, syntéza aminokyselín a permeabilita bunkových stien. Po aplikácii rýchlo preniká do rastlinného pletiva a rovnomerne sa v rastline rozmiestňuje. Vďaka svojim protektívnym a
kuratívnym vlastnostiam má cymoxanil vynikajúci účinok proti napadnutiu stonky a bráni latentnej infekcii Phytophthora infestans. Carial® Flex umožňuje vďaka kombinácii týchto účinných látok časovo flexibilné použitie rovnako aj pri už latentne prítomnom napadnutí plesňou zemiakovou.

Carial® Flex je miešateľný s fungicídmi používanými na ošetrenie zemiakov (napr. Ridomil® Gold MZ 68 WG), herbicídmi používanými na zemiaky (napr. Fusilade® Forte) a tiež s insekticídmi používanými v zemiakoch (napr. Actara® 25 WG, Karate® Zeon 5 CS).

Následné plodiny

Po aplikácii prípravku Carial® Flex je možné následne pestovať všetky kultúry z osevného
postupu.

Odporúčanie pre zaradenie Carial® Flex v rámci fungicídneho sledu

carial_flex1

 

 

Zemiaky