You are here

dynali syngenta

Dynali

Aktualizovaný:
29.01.2020

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
1 l
Zloženie: 
Formulácia: 
DC - dispergovateľný koncentrát

Inteligentná ochrana viniča

  • Moderný systém v ochrane viniča proti hubových chorobám
  • Dve účinné látky s preventívnym aj kuratívnym účinkom
  • Úplne nová formulácia s unikátnymi vlastnosťami

Dynali® je fungicídny prípravok vo forme dispergovateľného koncentrátu určený na ochranu viniča proti hubovým chorobám. Vhodný tank-mix partner do celého spektra možných kombinácií.

Pôsobenie a spekturm účinku

Dynali® predstavuje dvojzložkový fungicíd určený na ochranu viniča proti múčnatke (Erysiphe necator), čiernej hnilobe viniča (Guignardia bidwellii) a červenej spále viniča (Pseudopezicula tracheiphila).

Difenoconazole je účinná látka zo skupiny triazolov patriaca do skupiny DMI fungicídov, ktoré ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach. Má výbornů preventívnu a pri aplikácii krátko po vzniku infekcie aj kuratívnu účinnosť. Účinná látka je prijímaná listami, rozvádzaná traslaminárne a akropetálne smerom k novým prírastkom. Prípravok má dlhotrvajúci preventívny a aj kuratívny účinok proti hubám z rodu Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes, vrátane Alternaria, Ascochyta, Cercospora, Cercosporidium, Colletrotrichum, Mycosphaerella, Phoma, Ramularia, Rhizoctonia, Septoria, Uncinula, Venturia spp. a Erysiphaceae.

Cyflufenamid je úplne nová účinná látka zo skupiny amidov. S poľahlivo účinkuje aj na rezistentné kmene. Má výbornú preventívnu a vo vyšších dávkach aj kuratívnu účinnosť. Zabraňuje vytváraniu a rozvoju haustórií, mycélia a konídiospór choroby. Pre túto účinnú látku je charakteristický dobrý translaminárny pohyb a uvoľňovanie vo forme pár. Moderná účinná látka má nadpriemerne priaznivý toxikologický, enviromentálny a ekotoxikologický profil, vďaka ktorému má vo všeobecnosti veľmi krátku ochrannú dobu pred zberom.

Nový typ formulácie

Dynali® predstavuje moderný fungicíd aj vďaka unikátnej formulácii, ktorá bola prvýkrát použitá v tomto prípravku. Spoločnosť Syngenta ako prvá priniesla tento typ formulácie aj na Slovensko. Táto nová formulácia neobsahuje žiadne organické rozpúšťadlá ako to poznáme z iných prípravkov. Formulačná prísada, resp. nosič účinnej látky je na prírodnej báze a bol vyrobený fermentáciou cukru. Aj preto má prípravok Dynali® neuveriteľne priaznivý ekotoxikologický a reziduálny profil s vynikajúcou biodegradáciou.

Formulácia pre trvalo udržateľné používanie agrochemikálií!

  • Lepšia fyzikálna kvalita postreku
  • Lepšia rozpustnosť a ľahšie riedenie
  • Rovnomerná postreková kvapalina
  • Bez fytotoxicity
  • Nehorľavá
  • Nízko zápachová

Ochrana viniča

U odrôd náchylných na múčnatku a na lokalitách s vyšším výskytom múčnatky v predchádzajúcom roku sa odporúča použiť skoršia aplikácia. Pri potrebe riešiť ochranu proti múčnatke a peronospóre je vhodné aplikovať tank-mix s prípravkom Ridomil® Gold MZ, Ridomil® Gold Plus alebo Pergado® F.

Prípravok Dynali® je možné aplikovať v ľubovoľnom období od rastovej fázy vyvinutého tretieho listu (BBCH 13) do rastovej fázy zrelých bobúľ vhodných na zber (BBCH 89). Najoptimálnejšie je aplikovať prípravok Dynali® v bloku 2 krát po sebe. Prvýkrát na konci kvitnutia alebo tesne po odkvete v závislosti na infekčnom tlaku. Druhú aplikáciu je potrebné vykonať približne 7 až 14 dní po prvej aplikácii v závislosti na infekčnom tlaku. Snažte sa ošetrovať v prvom rade preventívne, aby ste naplno využili potenciál prípravku.

Optimálna aplikácia

dynali1

Vinič

  • - Moderný systém v ochrane viniča proti hubovým chorobám - Dve účinné látky s preventívnym aj kuratívnym účinkom - Úplne nová formulácia s unikátnymi vlastnosťami