You are here

Úspešná regulácia burín v repke

Aktuality
16.07.2020
repka

Ing. Renata Salavová, Syngenta Czech and Slovakia

 

Repka olejná má v skorých rastových fázach veľmi malú konkurenčnú schopnosť. Ak sú pôdno-klimatické podmienky dobré, buriny sú ju schopné veľmi rýchlo prerásť, odoberať živiny a neskôr spôsobiť množstvo neriešiteľných problémov. Proti burinám je preto potrebné zasiahnuť včas. Na tento účel ponúkame overené herbicídne produkty, ktoré môžete zakúpiť aj vo zvýhodnenom balíčku.

 

Herbicídy Colzor TrioTeridox 500 EC iste nie je nutné detailne predstavovať. Sú to naše rokmi preverené stálica v herbicídnej ochrane repky, ale napriek tomu mi dovoľte stručné zopakovanie ich použitia.

Oba herbicídy sú určené pre preemergentnú aplikáciu do troch dní od sejby. Pre výbornú účinnosť, rovnako ako u iných preemergentov, je nevyhnutná dostatočná pôdna vlhkosť, ktorá umožní dobré rozptýlenie účinnej látky v hornej vrstve pôdy a jej prijateľnosť rastlinou. Pre optimálne rozptýlenie a dostatočný účinok je nevyhnutné odstrániť z povrchu pôdy väčšie hrudy, ktoré môžu burinám poskytnúť „úkryt“ pred účinnou látkou a nerušene by tak vzišli.

 

TRI ÚČINNÉ LÁTKY V SPOLOČNOM BOJI S BURINAMI

 

Colzor Trio obsahuje tri účinné látky: dimetachlor (187,5 g/l), napropamide (187,5 g/l), clomazone (30 g/l).

Dimethachlor je účinná látka zo skupiny chloracetanilidov, ktorá brzdí klíčenie a je prijímaná prostredníctvom koreňov, klíčkov a klíčnych listov burín.

Napropamide zo skupiny acetamidov je prijímaný semenami, koreňmi, hypokotylom a klíčnymi listami burín. Inhibuje syntézu proteínov, čo má za následok zastavenie rastu koreňov a následné uhynutie burín. Napropamid má dlhé reziduálne pôsobenie a je veľmi málo pohyblivý v pôde, preto jeho účinok neznižujú ani početné zrážky.

Clomazone patrí do skupiny oxazolidinonov. Preniká do rastlín cez korene a nadzemné časti. Je translokovaný v rastových vrcholoch. U citlivých druhov inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov.

 

Herbicíd Colzor Trio má veľmi široké spektrum účinku.

Používa sa v dávke 3,5 - 4 l/ha na dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy a lipkavec.

 

SÓLO AJ S PARTNEROM

 

Teridox 500 EC obsahuje 500 g/l účinnej látky dimethachlor. Pôsobí dobre proti jednoklíčnolistovým, ale aj dvojklíčnolistovým burinám vrátane rumančekov. Má dlhodobý účinok a k repke je vysoko selektívny. Teridox 500 EC je možné použiť v sólo aplikácii v dávke 2 l/ha na dvojklíčnolistové buriny alebo v tank-mix kombináciách na dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy a lipkavec.

Odporúčame použitie v kombinácii s:

  • vyššie spomínaným herbicídom Colzor Trio. Dávkovanie: Teridox 500 EC 1,25 l/ha, Colzor Trio 2,0 l/ha
  • herbicídom Command 36 SK. Dávkovanie: Teridox 500 EC 2 l/ha, Command 36 SK 0,2-0,25 l/ha

 

herbicídy, repka, colzor trio, teridox

 

VÝHODY UKRYTÉ V BALÍČKU

Ak sa rozhodnete pre kúpu balíčka Colzor Trio Teridox New Pack, určite neoľutujete. 

Okrem ekonomickej výhody má táto spoločná aplikácia nasledujúce prínos:

  • Najširšie spektrum herbicídneho účinku. Zahŕňa problematické trávy, ako sú ježatka kuria, metlička obyčajná, lipnice alebo psiarky. Účinne si poradí aj s dvojklíčnolistovými burinami vrátane lipkavca, rumančekov a kapustovitých burín.
  • Výborná selektivita k plodine. Nehrozí vybielenie repky, ako tomu niekedy býva po vyšších dávkach čistých clomazonových herbicídov.

Získajte zľavu pri nákupe herbicídneho ošetrenia balíčkom Colzor Trio Teridox New Pack pri objednávke do 30. 9. 2020. Pre viac informácií kontaktujte svojho regionálneho obchodného zástupcu.

Veľkým problémom pri pestovaní repky po obilninách býva klíčenie výmrvu obilnín. K ochrane proti nemu by sa malo pristúpiť v čase, keď má 3 až  4 listy, čo býva väčšinou za 2 až 3 týždne od sejby, samozrejme podľa vlahových podmienok. Ak sa podcení predsejbová príprava pôdy, môžu v hrudovitej pôde vzchádzať ďalšie lipnicovité jednoročné buriny, ktoré nie sú v dosahu pôdnych herbicídov. Potom nezostáva nič iné, ako pristúpiť k postemergentnému ošetrenie.

 

Správne vykonaná herbicídna ochrana pomôže zdarnému vývinu porastu repky olejnej. Bude lepšie odolávať atakom fómy (Phoma lingam) a bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum), úspešnejšie odolá poškodeniu mrazom a prispeje k vysokému, kvalitnému a bezproblémovému zberu.

 

Kam ďalej

Herbicíd Colzor Trio

Herbicíd Teridox 500 EC

Obchodní zástupcovia Syngenta

Atlas burín

Facebook Syngenta Slovenko