You are here

Rozšírená registrácia

Aktuality
25.05.2021
soja

 

Amistar Gold môžete použiť do širokého spektra plodín

Včasné fungicídne ošetrenie repky aj ďalších plodín je dôležitým opatrením pre zachovanie zdravého porastu aj vysokých úrod. My vám ponúkame fungicíd Amistar Gold, ktorý vďaka optimálnej kombinácii účinných látok zabezpečí, že sa vzniku, prípadne rozšírenia infekcií v poraste nemusíte obávať.

Navyše je registrácia  Amistar Gold rozšírená do ďalších plodín, napríklad do sóje, maku, repy kŕmnej  ďaľších plodín. 

Menej významné použitie prípravku povolené podľa § 18 zákona č. 405/2011 Z.z. v platnom znení:

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
pestrec mariánsky hubové choroby 1,0 l AT  
repa kŕmna hrdza repová, ramuláriová škvrnitosť repy, múčnatka repová 1,0 l 35 dní  
repica olejnatá biela hniloba, alternáriová škvrnitosť 1,0 l AT  
ľaničník siaty biela hniloba, alternáriová škvrnitosť 1,0 l AT  
horčica biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, pleseň belostná 1,0 l  AT  
kapusta sitinová biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, pleseň belostná 1,0 l  AT  
sója biela hniloba, antragnóza sóje, purpurová škvrnitosť sóje 1,0 l AT  
mak biela hniloba, múčnatka stavikrvová, alternáriová škvrnitosť 1,0 l AT  
ľan biela hniloba, hrdza ľanová, čerň ľanu 1,0 l AT na olej,vlákno a semeno
konope biela hniloba 1,0 l AT na vlákno

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná!
Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pestrec mariánsky – hubové choroby
Dávka vody: 200 – 600 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1 × v priebehu vegetácie
Aplikujte preventívne pred napadnutím rastlín, resp. na začiatku výskytu škodlivého organizmu, najneskôr do rastovej fázy: koniec kvitnutia (BBCH 69).

Repa kŕmna - hrdza repová, ramuláriová škvrnitosť repy, múčnatka repová
Dávka vody: 200 - 400 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 2 × v priebehu vegetácie
Interval medzi aplikáciami: min. 21 dní
Repu kŕmnu ošetrujte od rastového štádia kompletného pokrytia pôdy – listy pokrývajú 90% pôdy (BBCH 39) až do termínu keď koreň repy kŕmnej dosiahol zberovú veľkosť (BBCH 49).
Posledné ošetrenie by sa malo vykonať najmenej 35 dní pred plánovaným zberom. Obdobie od poslednej aplikácie produktu na rastliny určené na kŕmenie zvierat, až do dňa keď môžu byť týmito rastlinami kŕmené zvieratá (ochranná doba na krmivo): 35 dní.

Repica olejnatá, ľaničník siaty - biela hniloba, alternáriová škvrnitosť (Alternaria spp.)
Kapusta sitinová - biela hniloba, alternáriová škvrnitosť (Alternaria spp.), pleseň belostná
Dávka vody: 200 - 400 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1x v priebehu vegetácie
Repicu olejnatú, ľaničník siaty a kapustu sitinovú ošetrujte od rastovej fázy keď sú prvé korunné lupienky viditeľné, kvetné puky sú stále uzavreté (žlté puky) (BBCH 59) do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 69).

Horčica - biela hniloba, alternáriová škvrnitosť (Alternaria spp.), pleseň belostná
Dávka vody: 200 - 400 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1× v priebehu vegetácie
Horčicu ošetrujte od rastovej fázy keď sú prvé korunné lupienky viditeľné, kvetné puky sú stále uzavreté (žlté puky) (BBCH 59) do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 69).

Sója - biela hniloba, antragnóza sóje (Colletotrichum spp.), purpurová škvrnitosť sóje (Cercospora kikuchii)
Dávka vody: 200 - 400 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1× v priebehu vegetácie
Sóju ošetrujte od rastovej fázy keď sú prvé korunné lupienky viditeľné, kvetné puky sú stále uzavreté (BBCH 59) do rastovej fázy plného kvitnutia: okolo 50 % kvetov otvorených (BBCH 65).

Mak - biela hniloba, múčnatka stavikrvová (Erysiphe polygoni), alternáriová škvrnitosť (Alternaria spp)
Dávka vody: 200 - 400 l/ha.
Maximálny počet aplikácií: 1× v priebehu vegetácie . Mak ošetrujte od rastovej fázy keď sú prvé korunné lupienky viditeľné (puk ešte nie je rozvinutý) do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 59-69).

Ľan (použitie na olej, vlákno a semeno) - biela hniloba, hrdza ľanová (Melampsora linii), čerň ľanu (Alternaria linicola)
Konope (na vlákno) - biela hniloba
Dávka vody: 200 - 400 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1× v priebehu vegetácie
Ľan (použitie na olej, vlákno a semeno) a konope (na vlákno) ošetrujte od rastovej fázy konca vývoja kvetenstva na hlavnom výhone (BBCH 59) do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 69).
Konope nesmie byť použité na potravinárske alebo kŕmne účely!

 

Viac informácií o Amistare Gold nájdete TU