You are here

Peronospóra a múčnatka? Nedajte sa zaskočiť!

Aktuality
10.07.2015

Viniciam sa nevyhýba zákerná choroba múčnatka. Dynali chráni listovú plochu ako aj povrch bobúľ, strapcov po odkvitnutí viniča. Pozor tiež na Peronospóru v lokalitách, kde boli intenzívnejšie dažde. Pomôže vám prípravok Pergado F alebo Quadris Max.

Sezóna kvitnutia viniča v dôsledku teplého počasia ubehla rýchlo. A už teraz sa stretávame s bobuľami v strapcoch. Pozor na Peronospóru (Plasmopara viticola) v lokalitách, kde boli intenzívnejšie dažde. V týchto miestach je možné na listoch identifikovať príznaky patogéna s olejovými škvrnami, pod ktorými sa na rube listu nachádzajú spóry, ktoré v dôsledku ovlhčenia povrchu zrážkami môžu sporulovať na citlivé bobule. V týchto oblastiach je dôležité vykonať opakované postreky (Pergado F). Vinice neobchádza ani múčnatka (Uncinula necator), rozširuje sa nielen na listoch, ale napáda aj bobule, strapce. Znovu upozorňujem, že táto zákerná choroba je schopná v tejto citlivej fenologickej fáze vývoja kedykoľvek útočiť na malé bobule a v priebehu pár hodín infikovať celý vinohrad. Podmienky pre nástup infekcie sú splnené. Vysoká ranná vlhkosť, sparno počas dňa, teplé dni prajú rýchlemu rozvoju patogéna.

Prevencia vo vinohrade je cielená obrana. Preto pokračujte preventívnymi postrekmi (Dynali) spolu foliárnou fertilizáciou s mikroelementami. Dynali chráni listovú plochu ako aj povrch bobúľ, strapcov po odkvitnutí viniča. Účinok má aj proti Čiernej hnilobe (Guignardia bidwellii) a Červenej spále viniča(Pseudopeziza tracheiphila).

Odporúčame postreky v dobe po odkvitnutí viniča

Škodlivý činiteľ Prípravok Dávka
Múčnatka Dynali 0,65 l/ha
Peronospóra, botrytída Pergado F
alebo
Quadris Max
2,5 kg/ha
alebo
2,0 l/ha

V prípade, že sa vyskytne vo vinici múčnatka, odporúčam aj použitie kontaktného prípravku Thiovit Jet.

Pri stupňujúcej gradácii infekčného tlaku v citlivom štádiu skrátiť intervaly ošetrení medzi jednotlivými postrekmi. Dodržujte potrebné množstvo postrekovej kvapaliny. Vykonanie zelených prác včas a mulčovanie medziradí je predpokladom k zabráneniu vytvorenia vhodnej mikroklímy k rozvoju chorôb.

Vo viniciach sa vyskytuje múčnatka Úpal viniča V lokalitách s intenzívnejšími dažďovými zrážkami pozor na peronospóru