You are here

pergado syngenta

Pergado F

Aktualizovaný:
11.03.2020

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 kg
Zloženie: 
Formulácia: 
WG – vodou dispergovateľné granule

Špecialista na ochranu strapcov!

  • Unikátna technológia LOK+ FLO, veľmi rýchle šírenie účinnej látky
  • Trnaslaminárna účinnosť (pôsobí aj na rube listu, preniká do bobúľ)
  • Vynikajúci preventívny a kuratívny účinok
  • Excelentná odolnosť proti zmytiu dažďom - nezmývateľnosť

Pergado F je fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na ochranu viniča proti peronospóre.

Pôsobenie a spektrum účinku

Pergado F je dvojzložkový fungicíd proti peronospóre viniča (Plasmopara viticola) s účinnou látkou mandipropamid a unikátnou technológiou LOK+FLO, vďaka ktorej je prípravok prakticky nezmývateľný a poskytuje dokonalú dlhodobú ochranu porastu.

Mandipropamid je účinnou látkou, ktorá sa vyznačuje kontaktným a neprekonaným translaminárnym účinkom.

Druhou účinnou látkou v prípravku je Folpet. Folpet je rokmi preverená a spoľahlivá účinná látka, a bola vyhodnotená, ako najvhodnejšia kontaktná účinná látka do viniča. Posilňuje účinnosť prípravku proti peronospóre viniča.

Mandipropamid je prvou účinnou látkou patriacou do celkom novej chemickej skupiny účinných látok – amidy kyseliny mandľovej (CAA-fungicidy). Jeho spôsob účinku nie je zatiaľ úplne presne dokázaný, no predpokladá sa a tak je aj popísaný, že pôsobí na syntézu fosfolipidov húb rodu Oomycetes. Fosfolipidy sú základnou zložkou bunkových stien a membrán húb. Mandipropamid zabraňuje tvorbe fosfolipidov, čím dochádza u húb k deštrukcii buniek.

Mandipropamid má vynikajúci preventívny a čiastočný kuratívny účinok. Jeho preventívny účinok spočíva v potlačení klíčenia spór, čím zabraňuje prieniku patogéna do pletiva rastliny. Kuratívny účinok spočívá v inhibícii rastu mycélia, inhibícii tvorby haustorií a redukcii sporulácie.

Prečo je prípravok Pergado® F špecialistom na ochranu strapcov?

A) Pergado F - chráni bobule z vonka, na povrchu.
B) Pergado F - dostane s a do šupky a ochraňuje aj túto zónu.
C) Pergado F - preniká do vnútra bobúľ a chráni ich zvnútra.

pergado_1

pergado

 

Vinič

  • Špecialista na ochranu strapcov!