You are here

Odporúčanie v dobe kvitnutia viniča

Aktuality
15.06.2015

Začína obdobie silného tlaku peronospóry aj múčnatky viniča. Prečítajte si preto prognózu na ochranu viniča na nadchádzajúce obdobie kvitnutia.

V dôsledku poveternostných podmienok za posledné dni sa začala silná infekčná vlna aj peronospóry ako aj múčnatky viniča (miestami napršalo za posledný týždeň
až 100-110 mm zrážok). Podľa prognóz na nadchádzajúce obdobie sa očakáva navýšenie teplôt, preto je veľmi dôležité, aby sme v čase kvitnutia chránili vinič aj proti múčnatke aj proti peronospóre, s dôrazom na preventívne ošetrenie.

V dôsledku vysokej vzdušnej vlhkosti a zvýšenia teplôt, môžeme očakávať silný tlak múčnatky. Akonáhle sa opadávajú kvetné čiapočky nastane čas na najcitlivejšie obdobie na infekciu. Ochrana proti múčnatke musí tvoriť kostru nášho preventívneho ošetrenia. Nemôžeme obhliadnuť, že primárne príznaky múčnatky sa už vytvorili na viacerých porastoch, a tak spóry boli schopné sa rozmnožiť na listoch, a tým budú schopné infikovať strapce v dobe kvitnutia. Musíme sa vyrovnať s tým, že základ našej ochrany strapcov musíme urobiť práve v tomto období. Postrekom potom bude treba pokračovať aj počas kvitnutia (Dynali, Topas). V tomto štádiu, kedy je najväčšia náchylnosť na infekciu možno, že bude potrebné aj skrátenie intervalov medzi jednotlivými postrekmi.

U peronospóry viniča treba podotknúť, že k infekcii môže dôjsť zo spór, ktoré sú už v porastoch alebo spórami, ktoré prichádzali s dažďami. Dôsledkom priebehu počasia za posledné dni, v porastoch, kde v roku 2014 vedľajšie výhonky boli nainfikované môžeme počítať s objavením peronosóry aj v tomto roku. Zvýšením teplôt inkubačná doba sa skráti, a môžu sa objaviť olejové škvrny na listoch, (napr. podľa Istvánffy- Pálinkás tabuľky inkubačná doba pri 16 °C je 9-10 dní). Na základe týchto údajov prvé príznaky peronospóry sa môžu objaviť začiatkom júna. Aj v prípade peronospóry je dôležité vykonanie postreku, s prípravkami, ktoré majú aj systémovú aj kontaktnú zložku, napríklad Pergado F. Obsahuje systémovú zložku mandipropamid, a kontaktnú zložku folpet, vďaka čomu bezpečne účinkuje aj proti peronospóry aj proti botritíde.

Pri postreku je potrebné dávať pozor na dodržiavanie množstva postrekovej vody, na čím lepšiu pokryvnosť aj na listoch ako aj vnútri listov.

Vykonaním zelených prác napomáhame čím skoršiemu vysušeniu listovej plochy, a tým môžeme predísť vytvoreniu priaznivej mikroklímy pre patogénov.

Doporučenie postreku v dobe kvitnutia viniča

Škodlivý činiteľ Prípravok Dávka
Múčnatka Dynali
alebo
Topas
0,65 l/ha
alebo
0,25 l/ha
Peronospóra, boritída Pergado F
alebo
QuadrisMax
2,5 kg/ha
alebo
2,0 l/ha