Náš prvý biofungicíd do vinohradov

Aktuality
Taegro

Ing. Helena Bochová, Syngenta Czech and Slovakia

V posledných rokoch sa stretávame stále s prísnejšími pravidlami pre použitie prípravkov. Mnoho prípravkov je postupne Európskou komisiou zakazovaných a reťazce si často určujú oveľa prísnejšie hodnoty MRL ako udáva zákon. To všetko nás núti vyvíjať a uvádzať do praxe nové bioprípravky. Spoločnosť Syngenta sa venuje vývoju a testovaniu bioprípravkov mnoho rokov. Túto sezónu uvádzame na trh biofungicíd Taegro, ktorý je prvým prípravkom zo skupiny prípravkov Syngenta Biocontrols.

Taegro je mikrobiálny, biocídny prípravok, ktorý sa prirodzene vyskytuje v prostredí. Účinnou látkou je Bacillus amyloliquefaciens. Taegro chráni ovocie a zeleninu hlavne pred múčnatkou a plesňou sivou. Pre poľné použitie je registrovaný vo viniči. V skleníkoch ho potom môžete použiť v šaláte, jahodách, paradajke, uhorke, cukete, melóne, paprike a baklažáne... (bližšie viď. etiketa prípravku). Aplikačná dávka je v rozmedzí 185 – 370 g/ha a vykonáva sa postrekom na list v akejkoľvek rastovej fáze. Takto nízka aplikačná dávka poskytuje väčší komfort pri aplikácii. Ochranná lehota je navyše veľmi krátka a to je kľúčová výhoda v období zberu. Prípravok môžete skladovať pri izbovej teplote.

Fungicíd Taegro je kompatibilný s väčšinou chemických prípravkov na ochranu rastlín vrátane medi a síry. Má vynikajúci environmentálny profil a je neškodný pre užitočný hmyz a opeľovače. Aplikácia je bez rizika nežiaducich rezíduí a je tu veľmi nízke riziko vzniku rezistencie. Taegro je teda výborný partner pre postrekové programy v ochrane rastlín s použitím v konvenčnom i ekologickom poľnohospodárstve.

Princíp účinku prípravku Taegro

1. Vytvorenie dočasnej bariéry

Taegro po aplikácii veľmi rýchlo kolonizuje vrchnú aj spodnú stranu listu. Vytvorí sa tak bariéra, ktorá zabraňuje patogénom dostať sa na povrch listu, prežiť a množiť sa.

Baktérie Bacillus amyloliquefaciens obsiahnuté v prípravku TAEGRO sa množia veľmi rýchlo a kolonizujú povrch rastliny, čím zabraňujú usadzovaniu patogénov
Taegro
Vľavo: Otlačok neošetreného listu. Vpravo: TAEGRO plne kolonizovalo povrch listu viniča. Je tu minimálny priestor pre napadnutie patogénom. Taegro rýchlo kolonizuje ako hornú, tak i spodnú stranu listu. To znamená, že je schopné na 100 % kolonizovať povrch po 2 hodinách.

2. Uvoľňovanie aktívnych metabolitov

Taegro uvoľňuje metabolity v dôsledku mikrobiálneho metabolizmu. Tieto metabolity inhibujú rast patogénnych húb.

Metabolity prípravku TAEGRO inhibovali rast patogénov na Petriho miske
Taegro

3. Indukcia prirodzenej obranyschopnosti rastlín

Rastlina chemicky rozpozná prítomnosť Bacillus amyloliquefaciens a automaticky posilní prvky prirodzenej obranyschopnosti, ktoré môžu blokovať ďalšie patogénne útoky.

Zhrňme si prednosti prípravku Taegro

  • Chráni ovocie a zeleninu pred múčnatkou a plesňou sivou
  • Nízka aplikačná dávka
  • Ochranná lehota 4 hodiny
  • Skladovanie pri izbovej teplote
  • Použitie v takmer každej rastovej fáze
  • Neškodný pre užitočný hmyz a opeľovače

Osobne vidím Taegro ako výborného pomocníka proti múčnatke a plesni sivej v postrekových programoch hlavne na konci sezóny, kedy potrebujeme zasiahnuť proti danej chorobe, ale rezíduá sú už nežiadúcim parametrom.

KAM ĎALEJ:

Biofungicíd TAEGRO

Leták biofungicíd TAEGRO

Atlas chorôb