Možnosti pre pole obilnín bez burín

Aktuality
Jačmeň jarný ošetrený herbicídom Axial 050 EC

Ing. Václava Spáčilová, PhD., Syngenta Czech and Slovakia 

 

Buriny svojou prítomnosťou konkurujú plodine a pokiaľ nie sú patrične a včas regulované, prinášajú pestovateľovi mnoho problémov počas vegetácie porastov a predovšetkým veľké úrodové straty.

V obilninách sa vyskytujú buriny dvojklíčnolistové i jednoklíčnolistové, oboje s veľmi škodlivým dopadom. Ideálne je, ak máme možnosť sa zbaviť všetkých burín jednoducho – jedným herbicídnym zásahom, bez nutnosti presnej znalosti burinného spektra.

 

Avoxa a Camaro - silná dvojka, ktorá si poradí aj v drsných podmienkach

Kombinácia herbicídov Avoxa a Camaro je perfektným riešením pre pestovateľov pšenice ozimnej, ktorí potrebujú regulovať oba typy burín – jednoklíčnolistové aj dvojklíčnolistové. Táto kombinácia disponuje naozaj širokým spektrom účinku. Camaro posilňuje účinok herbicídu Avoxa na niektoré odolnejšie dvojklíčnolistové buriny (veronika, fialka). Odstránenie burín je naozaj rýchle a efektívne. Vďaka jednému vstupu na pole ušetríte náklady aj čas. Kombinácia je použiteľná do všetkých obilnín, okrem porastov jačmeňa a ovsa.

Avoxa zastupuje prioritne graminicídny efekt a je výborná na reguláciu širokého spektra trávovitých burín. Spoľahlivo reguluje metličku obyčajnú, ovos hluchý, ale poradí si tiež so stoklasmi, psiarkou roľnou alebo mätonohmi. Avoxa samozrejme disponuje aj účinkom na niektoré dvojklíčnolistové druhy burín. Camaro ju potom dopĺňa a posilňuje účinkom na dvojklíčnolistové buriny.

Dávka herbicídu Camaro je 0,6 l/ha. Dávka herbicídu Avoxa je závislá od druhu trávovitých burín. Pri regulácii metličky obyčajnej alebo ovsa hluchého postačí dávka 1,35 l/ha. V prípade výskytu stoklasu, psiarky alebo odolnejších tráv je potrebná dávka 1,8 l/ha.

 

Čo môžeme použiť v jačmeňoch? Axial 050 EC je špičkou pri regulácii tráv.

Ako bolo uvedené, herbicíd Avoxa nie je možné použiť v porastoch jačmeňov. Jačmene sú všeobecne citlivejším druhom obilnín, vnímavejším k niektorým herbicídnym účinným látkam, a tak nie všetky je možné použiť. Bohužiaľ buriny oboch typov, teda jednoklíčnolistové aj dvojklíčnolistové, sa jačmeňom nevyhýbajú a spôsobujú veľké problémy a straty na úrode.

 

Účinok herbicídu Axial

Účinok herbicídu Axial 050 EC (vpravo) na rezistentnú metličku obyčajnú

 

V jačmeňoch je výborným riešením možnosť použitia hebicídu Axial 050 EC v sekvenčnom ošetrení s herbicídom Camaro.

Použitie v sekvenčnom ošetrení je veľmi dôležité a súvisí s obsahom účinných látok v oboch herbicídoch. V herbicíde Camaro sú obsiahnuté účinné látky na báze rastových herbicídov, ktoré môžu spôsobiť v kombinácii s ú.l. na báze ACC-asa inhibítorov (ú.l. pinoxaden) antagonistický efekt v účinku na metličku obyčajnú. Z tohto dôvodu je sekvenčné ošetrenie odporúčané. V praxi to znamená, že je potrebné dodržať pri aplikácii jednotlivých herbicídov odstup minimálne jeden týždeň. Pokiaľ sekvenčné ošetrenie nedodržíte, môže sa stať, že vďaka antagonistickému efektu bude účinok na metličku obyčajnú nedostatočný a táto burina vám bude na poli zostávať. Ďalším stupňom je potom selektovanie stále odolnejších populácií metličky obyčajnej, ktoré sa pozvoľna stanú rezistentnými. Tu už je potom úroveň ochrany oveľa náročnejšia a nákladnejšia.

Pripomeňme si, že Axial 050 EC pôsobí na trávovité buriny, Camaro na dvojklíčnolistové buriny. Zastavenie rastu citlivých burín je po aplikácii veľmi rýchle. Pri herbicíde Camaro sa typické symptómy poškodenia buriny (abnormality rastu, zmena farby) prejavujú už za 7-10 dní po aplikácii.

 

Naše herbicídy možno miešať aj s fungicídmi a insekticídmi

Bez problémov môžete herbicídy miešať s fungicídmi (Unix 75 WG, Pecari 300 EC, Amistar) a insekticídmi (Karate Zeon 5 CS).

 

KAM ĎALEJ:

Herbicíd Camaro

Herbicíd Avoxa

Herbicíd Axial 050 EC