You are here

Hrdze obilnín

Hrdze obilnín

Hrdze

Latinský názov: Puccinia spp.
Český názov: Rzi obilnin

 

HOSTITEĽSKÉ RASTLINY
Obilniny (pšenica, jačmeň, tritikale, raž)

 

PÔVODCA CHOROBY
Pôvodcovia choroby sú stopkovýtrusné huby rodu Puccinia. Napádajú všetky rastliny čeľade Poaceae (lipnicovité), odlišujú sa druhmi, ktoré sú väčšinou špecifické pre konkrétny rastlinný druh. Hrdze patria k tzv. biotrofným obligátnym patogénom, čo znamená, že nie sú schopné rásť, vyvíjať sa a rozmnožovať mimo živú hostiteľskú rastlinu.

 

PRÍZNAKY
Primárne príznaky sa objavujú v závislosti na počasí najčastejšie v prvej dekáde júna, v prípade teplého počasia sa môžu objaviť aj na jeseň. Prejavujú sa ako malé oranžové kôpky – ložiská letných výtrusov (uredospór). Pokiaľ by sme zanedbali ochranu, začnú sa približne od začiatku júla tvoriť aj zimné spóry (teleutospóry). Ich ložiská sa javia ako čierne kôpky kryté pokožkou rastliny. Hrdze napádajú listy aj klasy. Príznaky sú typické, prakticky nezameniteľné.

 

PREŽÍVANIE, ZDROJ INFEKCIE
Patogén je tzv. obligátne biotrofný, čo znamená, že prežíva na živých hostiteľských rastlinách – výdrol, oziminy či trávy, a to vo forme mycélia alebo spór. Takto infikované rastliny sú potom primárnym zdrojom v ďalšej vegetačnej sezóne.

 

DISPOZIČNÉ FAKTORY
Hrdze sa vyskytujú plošne, vo všetkých oblastiach pestovania obilnín a tráv. Intenzita napadnutia a rozvoj choroby sú ovplyvnené odrodovou odolnosťou a priebehom počasia, predovšetkým teploty. Všeobecne je výskyt hrdze viazaný na teplú, suchú jar a začiatok leta. Čiastočné rozdiely sú v nárokoch jednotlivých hrdzí. Napr. hrdzi plevovej vyhovuje vysoká teplota cez deň, ale chladnejšia noc.

 

HOSPODÁRSKY VÝZNAM
Hrdze napádajú všetky obilniny. Patria k najvýznamnejším chorobám obilnín. Pri silnom výskyte môže bez ochranných opatrení dôjsť až k totálnemu zničeniu porastu.

 

METÓDY OCHRANY 
Základom je výsev odolnejšej odrody. V prípade výskytu hrdze je úplne nevyhnutným opatrením fungicídny postrek.

ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Amistar, ELATUS Era, Magnello