You are here

elatus era syngenta

Elatus™ Era

Aktualizovaný:
21.03.2022

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
S-pac
4 x 5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC – emulgovateľný koncentrát

Silnejší. Stabilnejší. Kompletnejší.
 

  • Fungicíd s úplne novou účinnou látkou SOLATENOL – najsilnejší SDHI fungicíd na trhu 

  • Extrémna dlhodobosť účinku 

  • Neprekonateľná účinnosť na septoriózy a hrdze 

Pôsobenie a spektrum účinku

Prípravok ELATUS™ Era je fungicídny prípravok obsahujúci účinné látky SOLATENOL a prothiokonazol.
SOLATENOL blokuje enzým sukcinátdehydrogenázu (komplex II), ktorý pôsobí na vnútornú stranu mitochondriálnej membrány, podieľa sa na citrátovom cykle a aktívne sa zúčastňuje bunkového dýchania. SOLATENOL svojím pôsobením naruší bunkové dýchanie a tým zlikviduje patogénnu bunku. SOLATENOL patrí k novej generácii SDHI fungicídov s vyššou účinnosťou a efektivitou pri ničení patogénnych buniek. 

Prothiokonazol je širokospektrálny, systemický fungicíd, ktorý účinne likviduje patogény z radu Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes. Má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Po absorbovaní prothiokonazolu do cieľovej bunky dochádza k narušeniu biosyntézy sterolov, čo vedie k deštrukcii membránovej štruktúry. 

Obe účinné látky tak efektívne chránia pšenicu proti septoriózam (Septoria sp.), hrdzi pšeničnej (Puccinia recondita), hrdzi plevovej (Puccinia striiformis), fuzariózam (Fusarium spp.); jačmeň proti hrdzi jačmennej (Puccinia hordei), hnedej škvrnitosti jačmeňa (Pyrenophora teres), rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa(Rhynchosporium secalis), ramulárii (Ramularia collo-cygni); raž proti hrdziam (Puccinia sp.), rynchospóriovej škvrnitosti (Rhynchosporium secalis), septoriózam (Septoria sp.) a tritikale proti hrdziam (Puccinia sp.), septoriózam (Septoria sp.) a rynchospóriovej škvrnitosti (Rhynchosporium secalis). 

Elatus_era_3

Dôvody pre použitie

  • Úplne nová účinná látka SOLATENOL – najsilnejší SDHI fungicíd na trhu Špičková účinnosť na septoriózy a hrdze
  • Široké spektrum účinku proti všetkým hlavným listovým chorobám
  • Extrémna dlhodobosť účinku 
  • Kombinácia so silným azolom (prothiokonazolom)
  • Najdlhšie zelený list bez predĺženia vegetácie
  • Kompletná ochrana listu vedúca k vysokému výnosovému navýšeniu
  • Možnosť použitia prípravku v OP II. stupňa podzemných i povrchových vôd 

ELATUS Era - kompletná ochrana listov​

Elatus_era_1

Odporúčania pre aplikáciu

Prípravok ELATUS™ Era patrí do prémiových a najkvalitnejších fungicídnych technológií pestovania obilnín. Najlepší účinok dosiahnete pri preventívnej aplikácii alebo na začiatku infekcie chorôb. Odporúčaná dávka pre aplikáciu je 1 l/ha. Pre maximálne využitie potenciálu prípravku je optimálny termín aplikácie fáza BBCH 39, pri ktorej je zaistená ochrana vlajkového listu na najvyššej úrovni a na extrémne dlhú dobu. 

Úroda (q/ha) - pšenica ozimná

n=2 (Veľká Bystrica, Trutnov, 2016), výnos na neošetrenej kontrole 69,95 q/ha = 100% 

Elatus_era_2

 

Jačmeň

Pšenica

Raž

Tritikale