You are here

Psiarka roľná

Psiarka roľná
Alopecurus myosuroides

Buriny

Zaradenie škodlivého činiteľa

Jednoklíčnolistové buriny

Popis

Jedno až viacročná, ohnisko tvoriaca klasovitá burina.  Vyskytuje sa predovšetkým v jarných a ozimných obilninách, ale aj v teplomilných plodinách, napríklad v cukrovej repe, kukurici a jarnom jačmeni. Alopecurus myosuroides sa vyskytuje predovšetkým na stredných až ťažkých, čerstvých až vlhkých pôdach s dobrou zásobou Ca a živín, napríklad v naplaveninách, vinách a hnedozemiach. Životnosť v pôde je menšia ako 10 rokov. Hlboké klíčenie zvykne byť  0-2,5 cm, ale môže vyklíčiť aj z hĺbky do 10 cm. Svetlo urýchľuje klíčenie. Priemerný počet výhonkov/rastlín je 3,14, v extrémnych prípadoch podstatne  vyšší. Rozmnožuje sa zo semien, až 6 klasov/rastlina, 80-2 000 semien/rastlina. Čo sa týka škodlivosti, v obilninách v dobe žatvy 0,4-0,5 t/ha výnosové straty pri výskyte 100 klasov na m2, v závislosti od plodiny  a stavu porastu.

Rozlišovacie znaky

Najmladší list je zvinutý, čepeľ lista býva ryhovaná, väčšinou so zreteľnou rýhou v strede, rub je matný, neochlpený. Pošva lista je často načervenalá.

Obdobie vzchádzania

Klíčivosť zvykne byť v úzkej závislosti od termínu výsevu plodiny od septembra do mája. Minimálna teplota klíčenia sa pohybuje medzi 3-5 °C. Hĺbka klíčenia je 0-2,5 cm, ale môže vyklíčiť aj z hĺbky do 10 cm, svetlo urýchľuje klíčeniu.