You are here

axial logo syngenta

Axial 050 EC

Aktualizovaný:
04.12.2019

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC – emulzný koncentrát

Odíďte z poľa ako víťaz!

Najvyspelejší graminicíd na trhu, vrátane rezistentných foriem metličky obyčajnej

  • Najširšie spektrum účinku proti trávovitým burinám
  • Najširšie aplikačné okno
  • Najvyššia spoľahlivosť na prerastené trávy

Pôsobenie a spektrum účinku

Axial® 50 EC je produkt na báze novej generácie účinných látok s rozšíreným mechanizmom účinku.

Pinoxaden – účinná látka prípravku Axial® 50 EC - patrí do skupiny phenylpyralozínov. Inhibuje enzým acetyl-koenzym A karboxylázu (ACC). Dôsledkom je blokovanie rastu meristému jednoročných trávovitých burín. Pinoxaden pôsobí systémovo. Rastlinami je prijímaný prostredníctvom listov a odtiaľ je rýchlo translokovaný do meristémových pletív. Citlivé buriny odumierajú v priebehu 2-3 týždňov po aplikácii.

Spoľahlivo účinkuje na buriny: Metlička obyčajná (Apera spicaventi), Ovos hluchý (Avena fatua), Psiarka roľná (Alopecurus myosuroides).

Praktické odporúčania a upozornenia

  • Odporúčané množstvo vody 200-400 l/ha.
  • Neaplikovať pri teplotách nad 25 °C!!!
  • Rastová fáza obilnín: obilniny ošetrujte kedykoľvek od rastovej fázy prvého listu až do fázy objavenia sa jazýčka na poslednom „vlajkovom“ liste BBCH 11-39. Ozimné obilniny môžu byť ošetrené maximálne 2x za vegetačnú dobu – jedenkrát na jeseň a jedenkrát na jar. Jarný jačmeň môže byť ošetrený maximálne jedenkrát za sezónu.
  • Rastová fáza trávovitých burín: optimálny účinok proti ovsu hluchému dosiahnete pri aplikácii vo fáze od dvoch pravých listov do štádia 3. kolienka (BBCH 12 až 33), u metličky do štádia druhého kolienka (BBCH 12 až 32). Účinok na buriny je nezávislý na rastovej fáze obilniny.
  • V prípade potreby „tank-mix“ aplikácií je možné Axial® 050 EC aplikovať s regulátorom rastu Moddus®, ale kvôli prípravku Moddus® – maximálne do vývojovej fázy plodiny BBCH 32 (2.kolienko). TM s ostatnými regulátormi rastu na báze „CCC, etephon“ neodporúčame.
  • UPOZORNENIE: Axial® 050 EC neodporúčame aplikovať v tankmixe s inými herbicídmi! Vyvarujte sa použitia „tank-mix“ aplikácií najmä s hormonálnymi herbicídmi (MCPA, MCPP, bentazon, bifenox, carfentrazone,...) a zmesnými prípravkami na báze sulfonylmočovín alebo rastových hormónov.

Jačmeň jarný

Pšenica ozimná