You are here

axial logo syngenta

Axial 050 EC

Aktualizovaný:
18.11.2021

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC – emulzný koncentrát

Odíďte z poľa ako víťaz!

 • Najvyspelejší graminicíd na trhu, účinný aj na rezistentné formy metličky obyčajnej
 • Najširšie spektrum účinku proti trávovitým burinám
 • Najširšie aplikačné okno
 • Najvyššia spoľahlivosť na prerastené trávy

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Axial 50 EC je produkt na báze novej generácie účinných látok s rozšíreným mechanizmom účinku.

Pinoxaden – účinná látka prípravku Axial 050 EC - patrí do skupiny phenylpyralozínov. Inhibuje enzým acetyl-koenzym A karboxylázu (ACC). Dôsledkom je blokovanie rastu meristému jednoročných trávovitých burín. Pinoxaden pôsobí systémovo. Rastlinami je prijímaný prostredníctvom listov a odtiaľ je rýchlo translokovaný do meristémových pletív. Citlivé buriny odumierajú v priebehu 2-3 týždňov po aplikácii.

Spoľahlivo účinkuje na buriny: Metlička obyčajná (Apera spicaventi), Ovos hluchý (Avena fatua), Psiarka roľná (Alopecurus myosuroides).

 

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA A UPOZORNENIA

 • Odporúčané množstvo vody 200-400 l/ha.
 • Neaplikovať pri teplotách nad 25 °C !!!
 • Rastová fáza obilnín: obilniny ošetrujte kedykoľvek od rastovej fázy prvého listu až do fázy objavenia sa jazýčka na poslednom „vlajkovom“ liste BBCH 11-39. Ozimné obilniny môžu byť ošetrené maximálne 2x za vegetačnú dobu – jedenkrát na jeseň a jedenkrát na jar. Jarný jačmeň môže byť ošetrený maximálne jedenkrát za sezónu.
 • Rastová fáza trávovitých burín: optimálny účinok proti ovsu hluchému dosiahnete pri aplikácii vo fáze od dvoch pravých listov do štádia 3. kolienka (BBCH 12 až 33), u metličky do štádia druhého kolienka (BBCH 12 až 32). Účinok na buriny je nezávislý na rastovej fáze obilniny.
 • V prípade potreby „tank-mix“ aplikácií je možné Axial 050 EC aplikovať s regulátorom rastu Moddus, ale kvôli prípravku Moddus – maximálne do vývojovej fázy plodiny BBCH 32 (2.kolienko). TM s ostatnými regulátormi rastu na báze „CCC, etephon“ neodporúčame.
 • UPOZORNENIE: Axial 050 EC neodporúčame aplikovať v tankmixe s inými herbicídmi! Vyvarujte sa použitia „tank-mix“ aplikácií najmä s hormonálnymi herbicídmi (MCPA, MCPP, bentazon, bifenox, carfentrazone,...) a zmesnými prípravkami na báze sulfonylmočovín alebo rastových hormónov.

 

SEKVENČNÉ OŠETRENIE

1. Ak je Axial 050 EC použitý ako prvý, je možné použitie hormonálneho prípravku najskôr 7 dní po použití prípravku Axial 050 EC.
2. Ak je ako prvý použitý hormonálny prípravok, Axial 050 EC je možné aplikovať s odstupom 21 dní.

axial

 

PREDNOSTI PRÍPRAVKU AXIAL 050 EC

 • Technologicky najvyspelejší graminicíd do obilnín.
 • Najvýhodnejší pomer medzi cenou ošetrenia a reálnou úžitkovou hodnotou.
 • Komplexné a široké spektrum účinku proti trávovitým burinám.
 • Vysoká flexibilita aplikácie a najširšie aplikačné okno v segmente.
 • Jedinečný mechanizmus účinku – účinnosť aj na rezistentné buriny (napr. metlička obyčajná).
 • Nevykazuje žiadnu fytotoxicitu na obilninách, ani pri použití v neskorších rastových fázach.

 

 

 

Axial

 

Jačmeň jarný

Pšenica ozimná