You are here

Psiarka lúčna

Psiarka lúčna
Alopecurus pratensis

Buriny

Zaradenie škodlivého činiteľa

Jednoklíčnolistové buriny

Popis

Vytrvalá klasovitá burina, vyskytujúca sa na lúkach a pastvinách. Vyskytuje sa na vlhkých až na veľmi vlhkých, vápenatých pôdach s vysokým obsahom živín.

Rozlišovacie znaky

Čepeľ listu je ostro odstupujúca, jazýček zvykne byť krátky až stredne dlhý, celokrajový a zvlnený. Uška nemá. Hrozí možnosť zámeny s Timotejkou lúčnou.