You are here

Proso Siate

Proso Siate
Panicum miliaceum

Buriny

Zaradenie škodlivého činiteľa

Jednoklíčnolistové buriny

Popis

Jednoročný, kultúrny druh zaburiňujúci ostatné pestované plodiny. Je zavlečená ako prímes v importovanom osive alebo krmive pre vtáky. Vyskytuje sa ojedinele v Južnom Nemecku s vysokým obsahom živín, väčšinou v piesočnatých pôdach. Rozmnožuje sa semenami. Zriedkavo sa vyskytujúca plevelná burina s vysokou konkurenčnou schopnosťou. 

Rozlišovacie znaky

Najmladší list je zvinutý, listová čepeľ na líci aj rube je ochlpená. Jazýček nemá, je nahradený golierom hustých chĺpkov. Ušká nemá.  Ďalšie kvetenstvo tvorí hustú metlinu.

Obdobie vzchádzania

Minimálna teplota klíčenia je vysoká. Klíčenie je veľkosemenné, klíči z hĺbších polôh.