You are here

Lipnica ročná

Lipnica ročná
Poa annua

Buriny

 

Popis

Jedno až viacročné trsy tvoriace lipnice. Je to veľmi rozšírená trávnatá burina bez vyšších nárokov na pôdu, uprednostňuje vĺhke pôdy obsahujúce dusík. Životnosť v pôde býva menej ako 5 rokov. Rozmnožuje sa semenami, v priemere cca 450 semien/rastlina, avšak môže byť  aj 100 - 800. Výrazne slabšia konkurenčná schopnosť ako u psiarky alebo ježatky.

 

Rozlišovacie znaky

Najmladšie listy sú zložené, čepeľ listov je dvojrýha, špička je člnkovitá. Pošva listov zvykne byť lysá a vystúpená, jazýček dlhý a biely.

 

Obdobie vzchádzania

Klíčivosť prebieha od jari do jesene (zimy), takmer po celý rok. Minimálna teplota klíčenia je od 2 °C. Je plytko klíčiaca.