Trávovité buriny. Ako sa s nimi vysporiadať?

Aktuality
vynechavka_postrikovace_jilek_axial_1_l_struharov_2013_v_jecmeni_jarnim

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Czech and Slovakia

Trávovité buriny sú stále veľkou hrozbou pri pestovaní obilnín. Svojim konkurenčným vplyvom môžu v porastoch spôsobovať vážne škody. Medzi najviac zastúpený trávovitý burinný druh patrí metlička obyčajná, ktorá sa vyskytuje najčastejšie v ozimných obilninách a je zastúpená na väčšine obhospodarovaných plôch. V prípade silného zaburinenia sa straty na úrode môžu pohybovať až okolo 80 %. V jarných obilninách významne škodí ovos hluchý.

 

Rozširujú sa aj plochy s výskytom rezistentných populácií oboch spomínaných burinných druhov, najčastejšie u nich prevláda rezistencia k herbicídom zo skupiny ALS inhibítorov. Prítomnosť rezistentných populácií trávovitých burín významne obmedzuje možnosti ich regulácie.

 

Proti rezistentným burinám bez poškodenia obilnín

Jedným z praktických a vysoko efektívnych riešení je použitie graminicídu Axial 050 EC. Obsahuje účinnú látku pinoxade, ktorá je veľmi účinná proti trávovitým burinám, vrátane ich populácií s preukázanou rezistenciou k herbicídom zo skupiny ALS inhibítorov. Pripomeňme si, že pinoxaden je zaradený do skupiny fenylpyrazolínov, účinkuje ako inhibítor acetly-koenzýmu A karboxylázy (ACC), čo je dôležitá látka pre tvorbu bunkovej steny. Výhodou je, že pinoxaden je veľmi selektívny a nespôsobuje poškodenie obilnín, a preto je tak obľúbeným riešením medzi agronómami.

Účinná látka je prijímaná výhradne cez listy, má mimoriadne priaznivý environmentálny profil, vďaka ktorému je možné produkt aplikovať aj na pozemky s obmedzením alebo zákazom aplikácie herbicídov s reziduálnym pôsobením.

 

chundelka_metlicka

 

 

Jedinečne široké aplikačné okno, široké spektrum obilnín, nezávislosť na teplote

Axial 050 EC je na Slovensku registrovaný pre použitie v pšenici, jačmeni, raži a tritikale. Široké aplikačné okno je určite výhodou, ktorú ocení každý pestovateľ. Aplikácia je možná od rastovej fázy vyvinutého prvého listu (BBCH 11) do fázy vlajkového listu (BBCH 37-39) obilnín. Účinok na burinové trávy nie je závislý od rastovej fázy obilniny.

Pri voľbe tohto prípravku pre herbicídnu ochranu je možné využiť široké aplikačné okno aj z hľadiska optimálnych podmienok pre aplikáciu. Axial 050 EC je možné aplikovať v rozsahu teplôt od 1-25 ° C. Vysoká efektivita účinnosti aj bezpečnosť k plodine sú samozrejmosťou.

 

Tank mix kombinácia, sekvenčné ošetrenie

Axial 050 EC je vhodný do TM kombinácií s fungicídmi, insekticídmi, herbicídmi na dvojklíčnolistové buriny, ba aj s regulátormi rastu Moddus alebo Moddus Flexi, prípadne tiež s listovými hnojivami s mikroprvkami.

Pri jarnej aplikácii proti dvojklíčnolistovým burinám je však potrebné pri herbicídoch s účinnými látkami na báze sulfonylmočovín alebo rastových herbicídov dodržať tzv. sekvenčné ošetrenie. Ide o odstup medzi aplikáciou herbicídu Axialu 050 EC a herbicídov s vyššie uvedenými účinnými látkami. Zaisťuje vynikajúcu účinnosť proti trávovitým burinám a znižuje u nich riziko vzniku rezistencie. Odstup medzi aplikáciou herbicídu Axial 050 EC a vyššie uvedenými herbicídmi musí byť aspoň 7 dní.

V kombinácii s regulátormi rastu Moddus alebo Moddus Flexi už do TM kombinácie neodporúčame pridávať ďalších partnerov.

 

Kvalitná formulácia ponúka viac ako len účinnosť

  • Formulácia herbicídu Axial 050 EC zaisťuje vysokú bezpečnosť k plodine, účinnosť a flexibilitu.
  • Optimalizované zloženie umožňuje jednoduchú a rýchlu prípravu aplikačnej kvapaliny a nezávislosť od tvrdosti ani teploty vody. Aplikačná kvapalina zostáva po príprave stabilná, nedochádza k problémom s usadzovaním.
  • Formulácia je nepenivá, netvorí kryštály a neupcháva trysky a zaisťuje rovnomernú aplikáciu.
  • Formulácia produktu obsahuje okrem účinnej látky aj zabudovaný adjuvant a safener a je pripravená tak, že po aplikácii rovnomerne a rýchlo priľne na povrchu burín, urýchľuje príjem a maximalizuje účinnosť pinoxadenu.
  • Herbicíd Axial 050 EC je tiež stabilný a bezproblémový pri dlhodobom skladovaní.

 

KAM ĎALEJ:

Herbicíd Axial 050 EC

Leták Axial 050 EC

Video - Axial 050 EC

Atlas burín, chorôb, škodcov

Video - Testovanie rezistencie, návšteva Českej zemědelskej univerzity