You are here

zetrola syngenta

Zetrola

Aktualizovaný:
26.01.2021

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
4x5 l
S-pack
Zloženie: 
Formulácia: 
EC - emulzný koncentrát

Flexibilná a vysoko selektívna

  • Spoľahlivý účinok na široké spektrum trávovitých burín
  • Možnosť tank-mixov s ďalšími herbicídmi pre rozšírenie účinnosti aj na dvojklíčnolistové buriny
  • Rýchle vstrebanie do listov buriny

 

Pôsobenie a spektrum účinku

Zetrola je selektívny systémový postemergentný herbicíd určený na kontrolu jednoročných a trvácich tráv v poľnohospodárstve a lesníctve. Účinná látka propaquizafop je absorbovaná listami a následne translokovaná do celej rastliny floémom a akumulovaná v meristematických pletivách.

Mechanizmus účinku spočíva v tom, že účinná látka inhibuje tvorbu enzýmu acetyl-CoA carboxylázy a tým blokuje biosyntézu mastných kyselín. Nedostatok mastných kyselín spôsobuje narušenie meristémov v okolí rastového vrchola nasledovaný odumretím citlivých trávovitých burín.

Buriny dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj. Herbicídny účinok je pozorovateľný najskôr po 10 dňoch a neskôr, v závislosti od klimatických podmienok.

Spektrum účinku prípravku Zetrola

zetrola1

 

Cukrová repa

Mak

Repa kŕmna

Slnečnica

  • Flexibilná a vysoko selektívna