You are here

zetrola syngenta

Zetrola

Aktualizovaný:
12.10.2021

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
4x5 l
S-pack
Zloženie: 
Formulácia: 
EC - emulzný koncentrát

Flexibilná a vysoko selektívna

  • Spoľahlivý účinok na široké spektrum trávovitých burín
  • Možnosť tank-mixov s ďalšími herbicídmi pre rozšírenie účinnosti aj na dvojklíčnolistové buriny
  • Rýchle vstrebanie do listov buriny

 

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Zetrola je selektívny systémový postemergentný herbicíd určený na kontrolu jednoročných a trvácich tráv v poľnohospodárstve a lesníctve. Účinná látka propaquizafop je absorbovaná listami a následne translokovaná do celej rastliny floémom a akumulovaná v meristematických pletivách.

Mechanizmus účinku spočíva v tom, že účinná látka inhibuje tvorbu enzýmu acetyl-CoA carboxylázy a tým blokuje biosyntézu mastných kyselín. Nedostatok mastných kyselín spôsobuje narušenie meristémov v okolí rastového vrchola nasledovaný odumretím citlivých trávovitých burín.

Buriny dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj. Herbicídny účinok je pozorovateľný najskôr po 10 dňoch a neskôr, v závislosti od klimatických podmienok.

 

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Prípravok aplikujte v období rastového optima burinných tráv, kedy je väčšina z nich v štádiu od 2. listu do konca odnožovania. Proti pýru plazivému prípravok aplikujte až po vzídení,
pri výške 10 – 15 cm. Dokonalé pokrytie povrchu burinných tráv je podmienkou úspešnej aplikácie. Dávka prípravku sa riadi podľa rastovej fázy tráv. Ak je väčšina tráv v štádiu
odnožovania, je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania. 3 týždne po postreku nekultivujte. Nepostrekujte v poludňajších hodinách za slnečného horúceho počasia.

Množstvo vody na prípravu postrekovej kvapaliny pri pozemnej aplikácii je 200-400 l/ha. Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie.

 

SPEKTRUM ÚČINKU PRÍPRAVKU ZETROLA NA ZÁKLADE SYNGENTA POKUSOV

zetrola1

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

zetrola

 

zetrola

 

zetrola

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukrová repa

Mak

Repa kŕmna

Slnečnica

  • Flexibilná a vysoko selektívna