Otestujte novinky z portfólia HYVIDO

Aktuality
sy_loona

RNDr. Ondrej Skala, Syngenta Czech and Slovakia

 

Tohtoročná sezóna zaviala do portfólia našich hybridných ozimných jačmeňov HyvidoTM dve novinky, ktoré určite stoja za to.

 

Hlavnou inováciou pre sezónu 2023 v rámci portfólia HyvidoTM je uvedenie prvého hybridného ozimného jačmeňa tolerantného k BYDV. V ponuke ho nájdete pod názvom SY Harrier. Prináša vám tak väčšie oddýchnutie od monitoringu aktivity vošiek, vektorov BYDV, po založení porastov.

Ďalšou novinkou je hybrid SY Loona. Hybridné ozimné jačmene HyvidoTM sú všeobecne medzi ozimnými jačmeňmi hodnotené ako nadpriemerné z hľadiska odolnosti voči listovým chorobám. Odroda SY Loona nad nimi v tomto parametri vyniká.

 

HyvidoTM SY Harrier

Hybrid SY Harrier je prvým BYDV tolerantným hybridným ozimným jačmeňom na trhu.

Táto odroda patrí do kategórie kompenzačného typu hybridov. V porovnaní s odrodou SY Dakoota je však už viac posunutá k hranici klasového typu.

Tolerancia hybridu k BYDV významne uľahčuje pestovateľovi prípadnú kontrolu výskytu a reguláciu prenášačov tohto vírusu. Stáva sa tak dôležitým pomocníkom v boji pred napadnutím porastov vírusom BYDV. Napriek tomu by nemal pestovateľ úplne vypustiť monitoring porastu. Skorší výsev BYDV tolerantného ozimného jačmeňa so sebou nenesie vysoké riziko infikovania porastu vírusom BYDV ako u odrôd senzitívnych. Teda v čase, keď je väčšie teplo a aktivita vošiek je tiež vyššia. Pre sejbu ozimín sa tým rozširuje vhodná perióda a zjednodušuje jej časová organizácia. Napriek tomu je možné v prípade potreby siať hybrid SY Harrier ako ostatné hybridné odrody ozimného jačmeňa HyvidoTM aj v neskorších agrotechnických termínoch. To je umožnené všeobecnými benefitmi hybridných ozimných jačmeňov HyvidoTM, pre ktoré je typická vysoká vitalita rastlín po celú dobu vegetácie. Je to spojené predovšetkým s rýchlejším vývojom porastov na jeseň a s vysokým regeneračným potenciálom po zime.

Hybrid SY Harrier je nižšieho vzrastu s veľmi vysokou odolnosťou voči poliehaniu. Medzi jeho prednosti patrí aj dobrý zdravotný stav. Neodporúčame ho siať do mrazových kotlín z dôvodu strednej zimuvzdornosti. V takýchto lokalitách sa bude lepšie dariť odrodám SY Dakoota alebo SY Loona.

 

sy_harrier

SY Harrier, prvý BYDV tolerantný hybrid ozimného jačmeňa

 

HyvidoTM SY Loona

Nový štandard pre zdravie a úrodu

SY Loona je novinka spadajúca do kategórie medzitypov. V porovnaní s odrodou SY Galileoo je však už viac posunutá k hranici s typmi kompenzačnými.

Je vhodná pre výsev vo všetkých pestovateľských oblastiach a je možné ju pestovať aj na lokalitách s vyšším rizikom vyzimovania. Najlepšie sa uplatní v stredných až intenzívnejších podmienkach. Veľmi dobre sa tiež hodí do horských a chladnejších oblastí.

Vzhľadom na dobrý odnožovací potenciál neodporúčame navyšovať odporúčaný výsevok.

SY Loona prináša nové meradlo spočívajúce v kombinácii veľmi vysokých úrod a vynikajúceho profilu odolnosti voči chorobám. Vzhľadom na pestovateľské vlastnosti tejto odrody ju nie je nutné vymedzovať do špecifických oblastí pestovania. SY Loona vyniká vysokou stabilitou úrody.

 

sy_loona

SY Loona vyniká vysokou stabilitou úrody

 

Vyberte si z našich ozimných jačmeňov HyvidoTM

V ponuke pre sezónu 2024  máme päť hybridov. Bližšie informácie nájdete:

 

KAM ĎALEJ:

Aktuality - Ozimný jačmeň HYVIDO pre sezónu 2023

Video -  Štyri výhody pestovania ozimného jačmeňa Hyvido

Katalóg ozimný jačmeň HYVIDOTM

Portfólio ozimný jačmeň HYVIDOTM

 Syngenta akadémia - pšenica