You are here

„Zdravý vinič – základ úspechu“

Aktuality
22.04.2012

Už tradične sa na jar stretávame s odbornou vinohraníckou verejnosťou na našich seminároch, aby sme si vymenili skúsenosti a niečo nové sa dozvedeli. Nebolo tomu inak ani tento rok.

Na vinohradnícke semináre či už do Dvorov nad Žitavou alebo do Modry, ktoré sa konali 14. resp. 15. marca, prišlo aj teraz veľa vinohradníkov.

SAMOTNÉ ODLISŤOVANIE BY MALO PREBEHNÚŤ U VÄČŠINY ODRÔD HROZNA PRED KVITNUTÍM


O odbornú časť sa postarali odborníci na slovo vzatí. Ako prvý vystúpil so svojou prednáškou Doc. Ing. Pavel Pavloušek Ph.D., ktorý sa venoval problematike vplyvu agrotechniky na napadnutie viniča hubovými chorobami. Ako jeden z významných agrotechnických faktorov ovplyvňujúcich nielen zdravotný stav hrozna, ale aj jeho kvalitu, uviedol Doc. Pavloušek defoliáciu, čiže odlisťovanie viniča hroznorodého. Samotné odlisťovanie by malo prebehnúť u väčšiny odrôd hrozna pred kvitnutím. Tento agrotechnický zásah má význam pri šírení šedej hniloby. V pokusoch bolo dokázané, že hrozno odlistené ešte pred kvitnutím malo výrazne nižšie napadnutie touto chorobou ako hrozno odlistené neskôr alebo dokonca vôbec.

Odlisťovanie má výrazný vplyv aj na kvalitu samotného hrozna, predovšetkým na cukornatosť, na ktorú správne načasovaná defoliácia pozitívne vplýva. Kvalitu hrozna a teda aj vína ovplyvňuje aj termín zberu, preto je dobré robiť si pred zberom odber vzoriek, z ktorých zistíme, či je na zber správny čas, pretože odkladanie zberu nemusí byť to najsprávnejšie riešenie pre výslednú kvalitu vína. Pri tomto odbere vzoriek sa sleduje hlavne množstvo titrovateľných kyselín, kyseliny vínnej, kyseliny jablčnej a aj pH. Ak tieto hodnoty dosiahnu optimálnu hodnotu, je dobré začať zo zberom.

ŽIVOČÍŠNI ŠKODCOVIA VO VINČI MÔŽU SPÔSOBIŤ VÝZNAMNÉ ŠKODY


Ako druhý v poradí vystúpil so svojou prezentáciou Ing. František Muška, Ph.D., ktorý ktorý hovoril o téme živočíšni škodcovia vo viniči. Vo svojej prednáške sa venoval najznámejším škodcom vo vinohradoch. Hálkovec viničový (Calepitimerus vitis) – žltobiely až béžový škodca, ktorý má dve formy: zimnú (deutogyne) a letnú (primogine). Spôsobuje kučeravenie listov viniča a akarinózu, ktorá je najvýznamnejšou chorobou spôsobenou roztočom. Ďalším spomenutým škodcom vo viniči hroznorodom je Vlnovník viničový (Colomerus vitis syn. Eriophyes vitis). Spôsobuje plstnatosť (erinózu) a napadnutie sa prejavuje na hornej strane čepeli listov, ktoré sú výrazne vypuklé. Tento škodca však nespôsobuje také významné škody, ako Hálkovec viničový. Relatívne novým škodcom v našich vinohradoch je Rôznorožec trnkový (Peribatodes rhomboidarius), ktorý bol u nás zaznamenaný koncom 90-tich rokov a prvé väčšie škody boli zistené v roku 2001. Vyžiera dierky do rašiacich očiek a škody spôsobuje na jar, väčšinou v apríli.

EXISTUJÚ PRÍPRAVKY, KTORÉ VYKAZUJÚ DOBRÉ VÝSLEDKY PROTI FUSARIUM OXYSPORUM V LABORATÓRIU, JE VŠAK NEVYHNUTNÉ VYSKÚŠAŤ ICH ÚČINNOSŤ AJ V POĽNÝCH PODMIENKACH


Po prestávke vystúpila so svojou prednáškou Ing. Ľubomíra Kakalíková, Ph.D., ktorá sa venovala výskytu fuzarióz vo vinohradoch. Morfologickým znakom fuzárií je ružovkasto oranžové pigmentované mycélium a septované konídiá kosákovitého tvaru. Fusarium oxysporum patrí medzi parazitické druhy spôsobujúce choroby mnohých kultúrnych rastlín. Na kroch veľmi silne napadnutých hubou očká vôbec nevypučia a zoschnú, na kroch, kde časť očiek vypučala, bol rast veľmi pomalý a letorasty s krátkymi internódiami začali neskôr vädnúť, zoschli a odumreli. Niektoré kry, ktorých napadnutie nebolo na prvý pohľad takmer viditeľné, vykazovali normálny rast i úrodu, ale koncom júla začali vädnúť a náhle zoschli. Od roku 2010 prebieha laboratórne skúšanie prípravkov proti Fusarium oxysporum, ale aj keď existujú prípravky, ktoré vykazujú dobré výsledky v laboratóriu, je nevyhnutné vyskúšať ich účinnosť aj v poľných podmienkach. V roku 2011 boli založené poľné pokusy proti hube vo vinohradoch. Možnosti ochrany pred rozširovaním choroby sú označovanie napadnutých krov viniča, strihanie napadnutých krov, ich oddelenie od iných, zdravo vyzerajúcich kríkov, nesekať a nezakopávať zvyšky po strihaní, ale odstrániť ich z vinohradu a spáliť. Rovnako vykopať a odstrániť všetky odumreté kry z vinohradu.

TECHNOLÓGIA SPOLOČNOSTI SYNGENTA UROBILA BODKU ZA SEMINÁROM


Na záver vystúpil so svojou prezentáciou náš kolega Ing. Ján Murín – špecialista pre sady a vinice spoločnosti Syngenta Slovakia. Porozprával o technológ ii SYNGENTA do vinohradov, ktorú sme vám už predstavili v predchádzajúcom čísle časopisu Syninfo. Veríme, že aj vďaka našim prípravkom bude vás vinič zdravý a úroda bohatá.
Na záver sme sa poďakovali všetkým za účasť malou pozornosťou a pri spoločnom obede sme ešte čo to o vinohradoch a víne, ale aj o nadchádzajúcej sezóne prehodili.