Výsledky slnečnice

Aktuality
slnečnica

hybridy slnečnice spoločnosti Syngenta sú celosvetovo u pestovateľov voľbou číslo jedna. Naše hybridy dlhodobo potvrdzujú svoju pozíciu nielen u Vás v prevádzkových podmienkach, ale aj v rámci poloprevádzkových pokusov spoločnosti SPZO v Slovenskej a Českej republike.

Pre sezónu 2023 sme si pre Vás pripravili tri novinky.

V segmente Clearfield Plus bude v ponuke vysokoolejnatá odroda SY Diego. Táto odroda vyniká predovšetkým výborným zdravotným stavom. Ďalšia novinka SY Fergus patrí medzi stredne skoré odrody zo segmentu Clearfield Plus a prekvapí svojou úrodou, olejnatosťou a aj napríklad odolnosťou voči poliehaniu. Segment odrôd s odolnosťou voči herbicídu Express rozširujeme o skorý hybrid Sumiko HTS, ktorý je charakteristický svojimi výbornými agrotechnickými parametrami.

Slnečnice Syngenta - popredné miesta  v POP SPZO 

Ako sa darilo našim slnečniciam v poloprevádzových pokusoch SPZO v SR a ČR

Prinášame vám výsledky z pokusov v roku 2021. Akonáhle budeme mať kompletné finálne informácie za rok 2022 budeme vás informovať.

POP SPZO SR, 2021 - priemerné hodnoty úrody slnečnice (v t/ha pri 8% vlhkosti nažiek)

slnečnica

POP SPZO ČR, 2021 - priemerné hodnoty úrody slnečnice (v t/ha pri 8 % vlhkosti nažiek)

slnečnica

KAM ĎALEJ:

Osivá slnečnice Syngenta