You are here

Výnimka pri mimoriadnych situáciách

Aktuality
09.04.2018
Kukuričiar syngenta
kukuričiar

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky povolilo v termíne od 1. marca do 28. júna 2018 uvedenie na trh a použitie prípravku Force 1.5 G na ochranu kukurice a kukurice lahôdkovej proti drôtovcom (Elateridae), kukurice lahôdkovej proti kukuričiarovi koreňovému (Diabrotica virgifera virgifera), slnečnice proti pôdnemu hmyzu a na ochranu šalátu, cibule, fazule, hrachu, melónu cukrového, melónu vodového, cukrovej repy, lesných škôlok a lesných porastov proti pôdnemu hmyzu, pandravám chrústa (Melolontha sp.) a drôtovcom (Elateridae).

V prípade záujmu o viac informácií kontaktuje svojho regionálneho obchodného zástupcu zo spoločnosti Syngenta.

Kontakty nájdete po kliknutí TU.