You are here

Výnimka pre Force 1.5 G

Aktuality
31.03.2015

Force 1.5 G povolené na výnimku MPaRV SR rozhodnutím 1373/2015-510 z 12.3.2015 v termíne od 12.marca do 30. júna 2015.