You are here

Vyhrajte nad burinami v repke hneď v prvom kole

Aktuality
22.07.2012

Ideálnym riešením pre herbicídnu ochranu repky je jej preemergentné ošetrenie. Spoločnosť Syngenta 0prináša pre tento krok spoľahlivú voľbu v podobe cenovo zvýhodnených balíčkov. Viac o ponuke a balíčku Colzor Trio Teridox Pack sa dočítate tu.

Autor: Ing. Eva Kabylová, Syngenta Czech and Slovakia

Základným predpokladom pre úspešné pestovanie repky sa stala regulácia burín. Predovšetkým v skorých rastových fázach, kedy majú mladé rastliny len veľmi slabú konkurenčnú schopnosť, môžu neskôr vzniknúť ťažko riešiteľné problémy. Ideálnym riešením pre herbicídnu ochranu repky je preto jej preemergentné ošetrenie. Spoločnosť Syngenta prináša pre tento krok spoľahlivú voľbu v podobe balíčku Colzor Trio Teridox New Pack.

Preemergentná ochrana repky prináša oproti neskorším vstupom zásadné výhody. Predovšekým zaistí zamedzenie konkurencie hneď od začiatku vegetácie. Mladé rastlinky repky majú minimálnu konkurenčnú schopnosť a musia bojovať s burinami o príjem živín aj vody. Buriny potom veľmi rýchlo prerastajú a boj s nimi je stále zložitejší. Preemergentná aplikácia je aj naďalej najideálnejšia v boji proti lipkavcu, který už roky zostáva najproblematickejšou burinou v repke vôbec. Ďalšou výhodou aplikácie pred vzídením je burinné spektrum - býva dosť široké a tak isto aj ich aplikačné okno. V neposlednom rade si treba uvedomiť, že buriny sú často hostiteľskými rastlinami pre choroby aj škodcov repky, a preto je dobré sa ich zbaviť hneď na začiatku vegetácie. Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov je preemergentná aplikácia herbicídov v repke najvhodnejšiou voľbou.

Preemergentná ochrana repky prináša oproti neskorším vstupom zásadné výhody, predovšekým zamedzí konkurencii burín hneď od začiatku vegetácie.

Spoločnosť Syngenta má pre preemergentné ošetrenie repky osvedčené herbicídne riešenie v podobe balíčku Colzor Trio Teridox New Pack. Tento balíček poskytuje ošetrenie na 20 hektárov, obsahuje 40 l prípravku Colzor Trio a 25 l prípravku Teridox.

Colzor Trio Teridox New Pack – bezpečné riešenie pre vašu repku

Prípravok Colzor Trio so synergickým účinkom troch účinných látok bol vyvinutý špeciálne pre kontrolu najširšieho spektra burín vrátane kapustovitých, rumančekovitých alebo lipkavca. Účinná látka dimetachlor, selektívny pôdny herbicíd, si spoľahlivo poradí s najproblematickejšími trávami, ako je ježatka, metlička, lipnice alebo psiaka ale i s burinami širokolistovými, predovšetkým kapustovitými, ako sú napríklad peniažtek (Thlaspi arvense), úhorník (Descurainia sophia), hulevníky (Sisymbrim officinalis a loeselii). Účinná látka napropamid navyše posilňuje účinok na rumančeky, mrlíky alebo metličku. V kombinácii s účinnou látkou clomazone poskytuje Colzor Trio najširšie spektrum účinnosti na jednoklíčnolistové aj dvojklíčnolistové buriny vrátane lipkavca.

Naše odporúčania:


 • Colzor Trio patrí do skupiny PREE prípravkov s obsahom účinnej látky clomazone a z tohto dôvodu odporúčame vykonať jeho aplikáciu do 3 dní po sejbe, bez nutnosti jeho zapracovania.
 • Účinnosť Colzor Trio je, podobne ako aj u ostatných PREE prípravkov, závislá na pôdnej vlhkosti, a preto ho odporúčame aplikovať v dávke vody 400 – 600 l na ha.

  Na zaistenie čo najlepšieho pôdneho účinku prípravku Colzor Trio je potrebné dodržať jemnú štruktúru pôdy a povrch pôdy bez väčších hrúd.

  Kombináciou troch účinných látok si zabezpečíte najkompletnejší a najširší účinok proti celému spektru hospodársky významných burín v porastoch repky ozimnej.

  Balíček Colzor Trio Teridox New Pack obsahuje ešte prípravok Teridox s účinnou látkou dimetachlór a je tak ideálnym riešením pre ošetrenie odrôd repky citlivých na účinnú látku clomazone. Doporučené dávkovanie vyplýva z balenia: Colzor Trio 2 l/ha + Teridox 1,25 l/ha.

Medzi výhody aplikácie balíčku patrí:


 • Kombináciou troch účinných látok si zabezpečíte najkompletnejší a najširší účinok proti celému spektru hospodársky významných burín v porastoch repky ozimnej.
 • Účinkuje proti najširšiemu spektru trávovitých a širokolistových burín v rámci ponuky herbicídov do repky.
 • Nie je potrebné dopĺňať účinok balíčku kombináciou s inými prípravkami.
 • Po aplikácii nieje vykazovaná žiadna fytotoxicita na rastlinkách repky. V prípade objavenia sa príznakov čiastočného vybielenia okrajov listov repky , sa tieto príznaky postupne stratia, samozrejme bez vplyvu na zníženie a redukciu úrod.
 • Všetky tri účinné látky vykazujú dlhý pôdny účinok proti klíčiacim burinám.
 • V prípade vyorávky porastov repiek možno bez obmedzenia vysievať v jarných mesiacoch slnečnicu, kukuricu, strukoviny a jarný jačmeň.

V prípade, že sa na vašich pozemkoch nevyskytuje lipkavec, respektíve sa vyskytuje len minimálne, odporúčame vám aplikovať prípravok Teridox

V prípade, že sa na vašich pozemkoch nevyskytuje lipkavec, respektíve sa vyskytuje len minimálne, odporúčame vám aplikovať prípravok Teridox. Obsahuje účinnú látku Dimetachlór , ktorá spoľahlivo účinkuje už na vyššie spomínané druhy burín, a to aj vo fáze klíčnych listov (viď. Obr.2).

Medzi výhody aplikácie prípravku Teridox patrí:


 • Dlhodobé pôsobenie proti vzchádzajúcim a klíčiacim burinám.
 • Účinná látka dimetachlór nevykazuje žiadnu fytotoxicitu na repke a z tohto dôvodu je možné prípravok Teridox aplikovať aj E-POST , až do fázy 2.-3. pravého listu repky olejnej
 • V prípade dlhtrvajúceho sucha po sejbe repky, ktoré spôsobuje znižovanie účinku pôdnych herbicídov, môžete s aplikáciou prípravku Teridox počkať a neskôr ho v prípade výskytu výdrvu pšenice, ale aj jačmeňa kombinovať v spoločnom tank-mixe s graminicídom Fusilade Forte.
 • Najnižšia cena hektárového ošetrenia vašich porastov repiek v rámci jednozložkových prípravkov na trhu.
 • V prípade nutnosti vyorávky repky je možné vysievať všetky následné plodiny bez obmedzenia.

Preemergentná aplikácia Colzor Trio Teridox New Pack vám umožní zvíťaziť nad burinami hneď v prvom kole a poskytne tak spoľahlivý základ pre vysoké úrody vašich repiek.

Účinnosť prípravku Colzor Trio