You are here

Venujme klasom viac pozornosti

Aktuality
11.05.2021
obilniny

Mgr. Katarína Dikáczová, Syngenta Slovakia 

 

Nevyspytateľný priebeh počasia s výraznými výkyvmi teplôt a zrážok môže byť príčinou neočakávaných problémov. S výskytom fuzarióz na klasoch sa stretávame prakticky na celom území Slovenska. Pozornosť by sme teda mali venovať najmä prevencii, nakoľko kvalita produkcie môže mať značnú spojitosť s obsahom mykotoxínov v zrnách.

 

Okrem poškodenia kvality osiva má napadnutie klasov fuzariózami za následok aj pokles samotného výnosu, či zníženie klíčivosti. Výskyt fuzarióz klasov a následne obsah mykotoxínov v obilninách je okrem charakteru počasia v danej sezóne ovplyvnený do vysokej miery aj predplodinou (najmä kukuricou a obilninami).

 

V ochrane klasov hrá nezastupiteľnú a veľmi dôležitú úlohu fungicídne ošetrenie porastu. Vysokú úroveň ochrany obilnín proti fuzariózam zaisťujú fungicídy s triazolovou zložkou. Magnello sa právom zaraďuje medzi top produkty s vysokou úrovňou ochrany proti fuzariózam klasov.  

 

ŠPECIALISTA NA KLASOVÉ FUZARIÓZY

Fungicíd Magnello v sebe kombinuje dve systémovo pôsobiace účinné látky (difenoconazole 100 g/l + tebuconazole 250 g/l). Vďaka triazolom zabezpečuje Magnello preventívny i kuratívny účinok, ú.l. tebuconazole navyše pôsobí na patogén eradikatívne (po aplikácii zastavuje jeho rast a rozvoj). Obe účinné látky pôsobia ako inhibítory biosyntézy ergosterolu – inhibítory DMI.

Magnello prináša špičkovú úroveň ochrany proti fuzariózam a výborne sa uplatní taktiež v rokoch s oneskoreným a problematickým zberom spôsobeným nepriaznivým počasím. Benefitom je vynikajúca vedľajšia účinnosť na černe – Alternaria spp.

Navyše kombinácia dvoch vysoko účinných triazolov vo fungicíde Magnello poskytuje okrem ochrany proti fuzariózam komplexnú ochranu proti klasovým i listovým chorobám pšenice, akými sú septórie (Septoria nodorum, Septoria tritici) a hrdze (Puccinia recondita) – práve proti týmto vyššie uvedeným chorobám je fungicíd Magnello registrovaný v dávke 1 l/ha.

 

obilniny

Vyvarujte sa fuzariózam na klase

 

ZVOĽTE VHODNÝ TERMÍN APLIKÁCIE V PORASTOCH OBILNÍN

Aplikačný termín pre použitie Magnella je relatívne široký. Aplikácia je možná od rastovej fázy začiatku metania BBCH 51 do rastovej fázy konca kvitnutia BBCH 69. Proti fuzariózam klasov odporúčame cielenú aplikáciu v rastovej fáze od začiatku kvitnutia BBCH 61 až do konca kvitnutia v BBCH 69. Optimálny termín aplikácie z hľadiska rastovej fázy plodiny je jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý ovplyvňuje mieru efektivity fungicídneho zásahu. Rozhodujúce je preventívne ošetrenie klasu, pretože silný nástup infekcie nastáva v priaznivých poveternostných podmienkach (teplé a vlhké podmienky počas kvitnutia) a vedie ku skráteniu ideálnej doby pre účinnú aplikáciu.

 

TANK-MIX KOMBINÁCIE

Magnello možno kombinovať v tank-mixe predovšetkým s prípravkami na báze strobilurínov. Má výbornú odolnosť voči zmytiu dažďovými zrážkami, dokonca už po jednej hodine od aplikácie.

 

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

magnello