You are here

Uzavretie súťaže je tu!

Aktuality
06.02.2013

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na naše otázky v poslednom kole a zároveň blahoželáme výhercom záverečného 5. kola, ktorí od nás dostanú viacúčelové nožnice značky Fiskars: Benjamín Kázmér – BENGG spol s.r.o., Milan Bátovský – Čajkov, Jozef Rács – Interagros s.r.o.

Správne odpovede nájdete už tradične zverejnené na našej web stránke. Čo je ale dôležité, 5.kolo uzavrelo našu celoročnú súťaž a my už v tejto chvíli poznáme mená 5. víťazov, ktorí od nás získajú poukážku na pobyt v hoteli podľa vlastného výberu v hodnote 350 €.

 

A tu už sú mená tých, na ktorých sa usmialo šťastie pri záverečnom žrebovaní:

Juraj Gašpar, AGRO-BIO s.r.o. Závadka
Ladislav Janáček, PD Záhorie
Ján Imrovič, Družstvo Agrospol
Ladislav Kočerha, Agro družstvo Staré
Ľubomír Kvetan, Semat a.s.

 

 

Srdečne blahoželáme!

 

Odmenu Vám slávnostne odovzdáme počas každoročných februárových konferencií, kam touto cestou nepozývame len výhercov, ale aj vás všetkých, ktorí ste pravidelne odpovedali na naše súťažné otázky a všetkých, ktorí boli nášmu časopisu verní v roku 2012.

Ešte raz ĎAKUJEME.