You are here

Úspešné Syngenta konferencie 2012

Aktuality
06.03.2012

+ NOVÉ VIDEO. Vyhodnotenie tohtročných úspešných Syngenta konferencií konaných v priebehu februára v Košiciach a Nitre. Vrátane fotogalérie a SÚŤAŽE.

Posun nielen v ochrane rastlín.

(Ing. Rastislav Tirscher, Riaditeľ marketingu pre Českú a Slovenskú republiku)

Tohtoročné konferencie spoločnosti Syngenta boli organizované ako kombinácia odbornosti, zábavy a nového spôsobu prezentácie noviniek na slovenskom trhu. Už tradične sa konali v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach a PKO v Nitre. Opäť sa nám podarilo vytvoriť priestor na stretnutia, odborné informácie a diskusie medzi priateľmi, kolegami a odborníkmi z poľnohospodárskej brandže.

Farmári sa menia

Úvod Syngenta konferencií už tradične patril príhovoru „najvyššieho“ predstaviteľa spoločnosti na Slovensku, generálnemu riaditeľovi pre Českú a Slovenskú republiku Romeu Stanguerlinovi, ktorý po úvodnom privítaní predstavil novú štruktúru našej spoločnosti s príznačným názvom Jedna Syngenta. Ňou chceme od 1.1.2012 pod jednými „krídlami“, spoločnými silami, vyšším úsilím a nasadením prispieť k väčším úspechom Vás – našich zákazníkov. Ako uviedol Romeu Stanguerlin, farmári sú v súčasnosti iní ako boli v minulosti, a preto je potrebné sa im prispôsobiť. Spojenie segmentov prípravkov na ochranu rastlín a osív v rámci Jednej Syngenty a tiež nová organizácia pracovných tímov podľa plodín znamenajú prínos v podobe jednoduchších riešení pri rozhodovaní farmárov. 
Rok 2012 prináša samozrejme nielen organizačné zmeny v našej spoločnosti, ale aj novinky, ktoré boli detailne predstavené počas prezentácií.

Artea Plus a fungicídne technológie v roku 2012

Hubové choroby obilnín – problém, s ktorým sa stretávajú agronómovia na všetkých poľnohospodárskych podnikoch. Rozoznať napadnutie hubovým patogénom a zasiahnuť v pravý okamžik účinným prípravkom nie je jednoduché. Naviac je tu aj ekonomické hľadisko ochrany rastlín.

Plodinový manažér pre obilniny pre Českú a Slovenskú republiku Ing. Petr Kabelka predstavil vo svojej prezentácii fungicídnu novinku s názvom Artea Plus. Ide o dobre známy a úspešný fungicídny prípravok z dielne Syngenta, avšak s dvojnásobným obsahom účinnej látky cyproconazole v porovnaní s prípravkom Artea 330 EC. Zabezpečí nielen posilnenie účinku proti listovým chorobám, ale aj dlhodobejšiu preventívnu a silnejšiu kuratívnu ochranu pri zachovaní priaznivej ceny ošetrenia porastov pšenice a jačmeňa. Zdvojnásobením množstva účinnej látky cyproconazole a rovnakého množstva druhej účinnej látky propiconazole dokonale zabezpečí i ochranu klasov pšenice proti fuzáriám.
Keďže spoločnosť Syngenta dlhodobo patrí k vedúcim firmám fungicídneho trhu, Ing. Kabelka sa vo svojej prezentácii podrobne venoval aj ostatným „pilierom“ fungicídnej ochrany obilnín – prípravkom Amistar Xtra, Amistar Opti (novinka roku 2011), Stereo, ale aj stále viac sa vo vašich programoch ošetrenia obilnín vyskytujúcemu sa morforegulačnému prípravku – Moddus. Technológie ošetrenia pšenice a jačmeňa pod taktovkou spoločnosti Syngenta sú u našich zákazníkov veľmi obľúbené a stabilné.

Jarná regulácia repky olejnej, Toprex a Syngenta Technológia pre najvyššiu úrodu.

Zaujímavou, a podľa vašich komentárov v dotazníkoch aj veľmi pútavou, bola časť prezentácií venovaná najekonomickejšej plodine – repke olejnej. Príspevok kampaňovej manažérky pre obilniny a repku olejnú v Českej a Slovenskej republike Ing. Jany Doubkovej, Ph.D. bol v Nitre obohatený aj o prezentáciu Ing. Jaromíra Šarouna, ktorého veľa pestovateľov na Slovensku pozná ako zástupcu SPZO. Spoločne sa venovali dôležitosti ochrany repky olejnej proti chorobám a jej regulácii v jarnom období, ktorá bude mať v tomto roku po veľkom výpadku plôch z dôvodu vymrznutia zvlásť dôležitý význam.

Ing. Doubková predstavila novinku Toprex, ktorú si mnohí z vás mali možnosť vyskúšať na vlastných porastoch už na jeseň minulého roka. Ide o fungicídny prípravok s morforegulačným účinkom, ktorý vám zabezpečí v jesennom období lepšie zakorenenie rastliniek repky, ich lepšiu prípravu na prezimovanie a ochranu proti stále viac sa rozširujúcej chorobe - Phoma. V jarnom období, ktorému bola venovaná prevažná časť jej prezentácie, vám aplikáciou prípravku Toprex zaručujeme, že porast repiek bude nielen dokonale ochránený proti chorobám, ale bude mať aj silnejšie korene, viac produktívnych vetiev a tým aj šešúľ a bude synchronizovanejšie kvitnúť.

Prípravok Toprex je neoddeliteľnou súčasťou novo predstavenej Syngenta Technológie pre najvyššiu úrodu. Ide o technológiu používania fungicídov Toprex a Amistar Xtra počas celej vegetácie repky olejnej. Začína sa už vyššie spomínanou aplikáciou a výhodami prípravku Toprex v jesennom období. Po úspešnom prezimovaní pokračuje technológia druhou aplikáciou prípravku Toprex a v období kvitnutia prípravkom Amistar Xtra. Ten vám zabezpečí nielen ochranu proti Sclerotínii, ale aj predĺženie vegetácie a tým aj obdobia tvorby asimilátov a zvyšovania HTS. Dodržaním našich odporúčaní pri pestovaní repky olejnej Syngenta Technológiou pre najvyššiu úrodu, dosiahnete nielen vyššie úrody, ale aj lepšiu návratnosť vložených finančných prostriedkov, doložených aj dvojročnými pokusmi výsledkami SPZO v rokoch 2010 a 2011.

Novinky v osivách kukurice a slnečnice

Aj napriek tomu, že výberom odrody vlastne celý pestovateľský proces začína, na konferencii bol blok o novinkách v tejto oblasti zaradený až na záver. Téma určite zaujímavá a dôležitá, pretože ste váš záujem a pozornosť venovali aj poslednej prezentácii Marketingového špecialistu pre osivá Ing. Ivana Varečku. Veď naša ponuka hybridov kukurice, ale aj slnečnice je na trhu s osivami na Slovensku veľmi široká. Samozrejme, že sa Ing. Varečka nevenoval iba novinkám v kukurici SY Flovita a SY Ondina a v slnečnici NK Tristan a SY Fertina, ale aj starším a osvedčeným materiálom, o ktoré narastá záujem každým rokom.

Nielen novinky, ale aj moderátor a doprovodný program prekvapil a oživil priebeh konferencií

Na Slovensku dobre známy moderátor Vlado Voštinár sa svojim šarmom, vtipom a prirodzenosťou postaral o hladký priebeh konferencíí. Predovšetkým počas sprievodného programu priviedol naše publikum „do varu“, aby sa spolu s nami zahralo a zasúťažilo si. Blikacie perá vytvorili v tme čarovnú atmosféru a okrem toho, súťažiť so Syngentou, aj keď po tme, sa určite oplatí. Sprievodný program bol ukončený pútavou laserovou show sprevádzanou emotívnou hudbou, ktorá bola venovaná uvedeniu prípravku Toprex a stala sa určite jedým z vrcholov konferencií a nezabudnuteľným zážitkom.

Konferencie boli ukončené tradičným odovzdávaním hodnotných cien v tombole, víťazom srdečne blahoželáme.

Veríme, že sa vám - našim zákazníkom, kolegom a priateľom - Syngenta konferencie páčili. Svedčia o tom aj vaše reakcie v odovzdaných dotazníkoch. Na záver sa mi dovoľte poďakovať za vašu aktívnu účasť, zaželať vám úspešnú nadchádzajúcu pestovateľskú sezónu a zároveň vás aj touto cestou pozvať na Syngenta poľné dni, semináre a ostatné akcie v roku 2012.

Pódium pripravené na konferencie

Preplnená sála PKO na konferencii v Nitre

Uvodná prezentácia One Syngenta generálneho riaditeľa spoločnosti Syngenta pre Česko a Slovensko pána Romeu Stanguerlina

Ing. Petr Kabelka predstavil predstavil vo svojej prezentácii fungicídnu novinku Artea Plus

Sprievodný program – súťaž s blikacími perami

Nezabdnuteľná laserová show sprevádzná hudbou

Show bola venovaná uvedeniu prípravku Toprex

Ing. Jana Doubková predstavila novinku Toprex

O jarnej regulácii repky olejnej a nevyhnutnosti fungicídnej ochrany hovoril Ing. Jaromír Šaroun

Diskusia moderátora konferencií pána Vlada Voštinára a Ing. Ivana Varečku po odprezentovaní noviniek v osivách kukurice a slnečnice 2012

Vyplňovanie súťažných lístkov

Vyhodnotenie súťaže o hodnotné ceny