You are here

Toprex hrá prím

Aktuality
06.11.2012

Vzhľadom k tak skorému siatiu je isté, že repka ozimná má pred sebou dlhú jeseň. Súčasná predpoveď počasia sľubuje pomerne teplé dni a bez zrážok. Rast a vývoj repky bude treba regulovať. A čím? Práve Toprexom.

Byl poslední červencový týden, když jsem projížděla jednou nejmenovanou středočeskou obcí. Na polích stála ozimá pšenice a na protějším poli již seli řepku. Uvědomila jsem si, že agrotechnické termíny pro výsev ozimé řepky, které jsme se učili na vysoké škole, se v praxi již dávno nedodržují a navíc mám pocit, že se rok od roku k setí přistupuje dříve. Alespoň letošní rok to plně potvrzuje. Přesně v polovině srpna byla většina ozimé řepky už v zemi, a to dokonce i v chladnějších oblastech. A já pevně věřím, že Toprex bude opět hrát prim. Připadá vám mé tvrzení příliš troufalé? Snad se mi je podaří před vámi obhájit.

Vzledem k tak časnému setí je jisté, že ozimá řepka má před sebou dlouhý podzim. Současná předpověď počasí slibuje poměrně teplé dny a beze srážek. Růst a vývoj řepky bude potřeba regulovat. A čím? Právě Toprexem. Proč?

TOPREX MLADÉ ROSTLINKY OZIMÉ ŘEPKY NEPOŠKODÍ A NEZBRZDÍ JE V RŮSTU.

Toprex je registrován pro použití v řepce olejce již od jednoho pravého listu. To je velká výhoda především pro situace, kdy chceme ošetřit nevyrovnaný porost, ve kterém máme rostliny řepky v různých vývojových fázích a spousta rostlin má teprve právě jeden či dva pravé listy. Nemusíme se bát přistoupit k této aplikaci v dávce 0,3 l/ha, protože Toprex mladé rostlinky nepoškodí a ani je nezbrzdí v růstu, jako tomu bývá u jiných fungicidů s morforegulačním účinkem. Navíc tato aplikace je již od doby zavedení Toprexu na trh důkladně prověřena našimi zákazníky.

Toprex při aplikaci na malé rostliny výrazně podpoří jejich kořenový systém a především zesílí kořenový krček. Také jim pomůže dohnat růstovou fázi ostatních, vyvinutějších rostlin na poli a nám pak do jara nastupuje krásně vyrovnaný porost řepky.

Toprex je účinný i za sucha. Je to dáno účinnou látkou paclobutrazol, která podporuje růst kořenů ozimé řepky i v případě sucha. I za těchto podmínek přispívá Toprex k tvorbě kořenového systému včetně drobného kořenového vlášení.

Toprex podporuje výrazné zesílení buněčných stěn, a tím zlepšuje odolnost proti vyzimování. Zima roku 2011/2012 nás trápila četnými holomrazy, spousta řepkových polí vymrzla, ale tam, kde byl aplikován Toprex, jsme se s tím nesetkali. Proto bychom na něj měli opět vsadit.

Toprex je vhodné použít k ošetření řepky na podzim v růstové fázi třetího až pátého listu, kdy nejvíce dochází k podpoře výnosotvorných prvků. Je prokázáno, že Toprex v tomto období přispívá k ukládání cukrů a bílkovin v rostlinách. Řepka ošetřená Toprexem má tak více energie a vyšší schopnost dobře přezimovat a být ve vynikající kondici při příchodu jara.

Toprex působí na zvýšení obsahu chlorofylu a flavonoidů v řepce, a tak oddaluje stárnutí rostlinných buněk. Flavonoidy vysoce absorbují UV záření a chrání níže uložené fotosynteticky aktivní orgány. Je prokázáno, že mohou působit jako odpuzovače hmyzu, ale také při ochraně proti houbovým chorobám.

Toprex je velmi vhodný do tank-mix kombinací s graminicidy. Doporučujeme použití s Fusilade Forte.

Toprex vykazuje opravdu excelentní účinnost vůči fómové hnilobě a jiným houbovým chorobám, které se u řepky mohou na podzim a v předjaří vyskytnout.

Toprex spolu s naším druhým fungicidem do řepky Amistarem Xtra, který se používá k ochraně proti hlízence obecné až v době květu řepky, je součástí Syngenta Technologie pro nejvyšší výnos řepky. Tato technologie již třetím rokem (2010–2012) v nezávislých pokusech Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) prokázala nejvyšší výnosovost proti ostatním konkurenčním technologiím. Toprex použitý spolu s Amistar Xtra v řepce dosáhl opakovaně i nejvyšší návratnosti vynaložených investic na hektarové ošetření.

Byla bych ráda, kdyby vás výše uvedená fakta i dosavadní zkušenosti s používáním přípravku Toprex přesvědčila. Uvidíte, že pokud vsadíte na Toprex, nebudete litovat. A proč? Protože Toprex hraje prim! A já vám přeji mnoho štěstí při jeho použití.

Již třetím rokem v nezávislých pokusech ve Žlunicích bylo možné porovnat, jak přezimovala řepka, která byla na podzim oštetřena regulátorem Toprex v dávce 0,3 l/ha v porovnání na neošetřenou kontrolu. Rostliny na neoštetřené kontrole nepřežily často holomrazy, které v této oblasti dosahovaly k -24 °C. Kořeny rostlin, které mrazy přečkaly a začaly pomalu regenerovat, dosahovaly v průměru 15 cm. Proti tomu rostliny ošetřené přípravkem Toprex v dávce 0,3 l/ha přečkaly mrazy bez větších problémů a jejich kořeny dosahovaly v průměrů o 10 cm více.