Tlačová správa

Aktuality
ADAMA BASF CORTEVA Nufarm Syngenta

Vedúci predstavitelia poľnohospodárskeho priemyslu spoja svoje sily s cieľom zaviesť pre európskych poľnohospodárov technológiu uzavretého transportného (plniaceho) systému.

Limburgerhof, Nemecko, 10. októbra 2019 - ADAMA, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm a Syngenta spojili svoje sily, aby zlepšili spôsob, s akým sa manipuluje s prípravkami na ochranu rastlín v Európe. Spoločne podporujú používanie novej technológie uzavretého transportného systému. Spoločnosti momentálne zavádzajú CTS Easyconnect vo vybraných krajinách v prospech farmárom, poľnohospodárom a životnému prostrediu.

Systém Easyconnect tvoria dve časti: originálny skrutkovací uzáver – vopred namontovaný na obaloch a spojka, ktoré spoločne vytvárajú CTS. Do roku 2021/2022 je naplánované vybaviť štandardizovaným predmontovaným skrutkovacím uzáverom široký sortiment obalov (priemyselný štandard IS 63) a ponúknuť ho poľnohospodárom v Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Holandsku a Veľkej Británii. Postupne budú nasledovať ďalšie krajiny.

„CTS, ako je Easyconnect, umožňuje priamy prenos produktov na ochranu rastlín z ich pôvodnej nádoby do postrekovej nádrže a presné meranie objemu prenášanej chemikálie. Tým sa významne
znižuje expozícia obsluhy a riziko pre životné prostredie pri postrekovaní alebo rozliati,“ vysvetlil Livio Tedeschi, viceprezident pre poľnohospodárske riešenia EMEA a CIS, BASF SE.

„Zavedenie CTS pre širokú škálu produktov bude mať skutočné prínosy pre životné prostredie tým, že významne zníži riziko úniku pri manipulácii s produktmi. Ďalšie výhody plynú z integrovaného oplachovacieho systému, ktorý uľahčuje čistenie a oplachovanie obalov,“ povedal Xavier Leprince, vedúci oddelenia udržateľnosti podnikania EAME v spoločnosti Syngenta.

„V dnešnej dobe sa v poľnohospodárstve kladie veľký dôraz na efektivitu. Poľnohospodári a poľnohospodárske spoločnosti, ktoré používajú prípravky na ochranu rastlín, majú eminentný záujem na tom, aby sa doba potrebná pre túto pracovnú operáciu maximálne skrátila, ale popritom nedošlo k zníženiu bezpečnosti zamestnancov manipulujúcich s prípravkami na ochranu rastlín a zároveň k ohrozeniu životného prostredia. CTS, a obzvlášť Easyconnect, im s týmto pomôžu. Sme presvedčení, že to bude pre poľnohospodárov prospešné,“ povedala Louise Brinkworthová, manažérka pre dohľad nad výrobkami v severnej Európe, Corteva Agriscience.

Bertrand Lombard, viceprezident ADAMA pre južnú Európu, dodal: „Pre poľnohospodárov bude veľkým prínosom aj ľahká manipulácia s CTS. Technológia Easyconnect znižuje frekvenciu zdvíhanie nádob, a tým minimalizuje manipuláciu s výrobkami.“

„Boli by sme radi, keby poľnohospodári technológiu CTS postupne zaviedli. Preto päť najväčších priemyselných spoločností momentálne podniká ďalšie kroky k nezávislému testovaniu systému Easyconnect v širšom meradle a k neustálemu zlepšovaniu spôsobu zaobchádzanie s prípravkami na ochranu rastlín," povedala Karina von Detten, vedúca produktových riešení EuMEA v spoločnosti Nufarm.

Systém Easyconnect vyvinula spoločnosť BASF v spolupráci s ďalšími výrobcami. Od roku 2015 prebieha rozsiahle testovanie na farmách vo vybraných krajinách. Na základe spätnej väzby od poľnohospodárov sa systém neustále zlepšuje, predovšetkým čo sa týka ľahšej manipulácie a rýchlejšieho plnenia postrekovača. Plnenie sa tak významne urýchlilo v porovnaní s bežne používanou plniacou zmiešavacou nádržou na pesticídy.
Ďalšie subjekty v agrochemickom odvetví, výrobcovia zariadení alebo akékoľvek ďalšie spoločnosti, ktoré majú záujem sa pripojiť k uvedeniu systému Easyconnect na trh vo vyššie uvedených krajinách, sa môžu obrátiť na niektorú z týchto piatich spoločností a získať ďalšie informácie.

O spoločnosti Syngenta
Syngenta je jednou z popredných poľnohospodárskych spoločností na svete. Našou ambíciou je pomáhať a bezpečne nasýtiť svet a pritom sa postarať o budúcnosť planéty. Našim cieľom je zlepšiť udržateľnosť, kvalitu a bezpečnosť poľnohospodárstva pomocou špičkovej vedy a inovatívnych riešení plodín. Naše technológie umožňujú miliónom poľnohospodárov na celom svete lepšie využívať obmedzené poľnohospodárske zdroje. S dvadsiatimi ôsmimi tisíckami ľudí vo viac ako deväťdesiatich krajinách pracujeme na transformácii spôsobu pestovanie plodín. Prostredníctvom
partnerstva, spolupráce a projektu „Plán udržateľného rastu“ sme odhodlaní zlepšiť produktivitu poľnohospodárskych podnikov, zachrániť pôdu pred degradáciou, posilniť biodiverzitu a oživiť vidiecke komunity. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte www.syngenta.com a www.goodgrowthplan.com. Sledujte nás na Twitteri na adrese www.twitter.com/Syngenta a www.twitter.com/SyngentaUS.

O spoločnosti ADAMA
ADAMA Ltd. je jednou z popredných svetových spoločností zaoberajúcich sa ochranou rastlín. Snažíme sa vytvárať jednoduchosť v poľnohospodárstve - ponúkame poľnohospodárom efektívne produkty a služby, ktoré zjednodušujú ich život a pomáhajú im rásť. S jedným z najkomplexnejších a diverzifikovaných portfólií diferencovaných kvalitných produktov prichádza náš tím pozostávajúci z vyše sedemtisíc ľudí, oslovuje poľnohospodárov vo viac než sto krajinách sveta a poskytuje im riešenia pre obmedzovanie burín, hmyzu a chorôb a na zlepšenie ich úrody. Pre viac informácií nás navštívte na www.ADAMA.com a sledujte nás na Twitteri® na @ADAMAAgri.

O divízii pre poľnohospodárske riešenia spoločnosti BASF
S rýchlo rastúcou populáciou je svet stále závislejší na našej schopnosti rozvíjať a udržiavať poľnohospodárstvo a zdravé životné prostredie. V spolupráci s farmármi, odborníkmi na poľnohospodárstvo, odborníkmi na ochranu pred škodcami a ďalšími odborníkmi je našou úlohou toto umožniť. Preto investujeme do silného výskumu a vývoja a širokého portfólia vrátane sadby, chemickej a biologickej ochrany plodín, udržiavania pôdy, zdravia rastlín, ochrany proti škodcom a digitálneho poľnohospodárstva. S tímom odborníkov v laboratóriu, teréne, kancelárii a vo výrobe spájame inovatívne myslenie a akcie v teréne, aby sme vytvorili myšlienky skutočného sveta, ktoré fungujú - pre poľnohospodárov, spoločnosť a planétu. V roku 2018 naša divízia dosiahla obrat 6,2 miliardy eur. Pre viac informácií navštívte prosím www.agriculture.basf.com alebo ktorýkoľvek z našich kanálov na sociálnej sieti.

O spoločnosti Corteva Agriscience
Corteva Agriscience je verejne obchodovateľná, globálna, čisto poľnohospodárska spoločnosť, ktorá poskytuje poľnohospodárom na celom svete najúplnejšie portfólio v tomto odvetví vrátane vyváženej a rozmanitej kombinácie osiva, ochrany plodín a digitálnych riešení zameraných na maximalizáciu
produktivity s cieľom zvýšenia úrody a ziskovosti. Vzhľadom k tomu, že niektoré z najuznávanejších značiek v poľnohospodárstve a špičkové a technologicky vyspelé produkty majú dobrú pozíciu pre rast, je spoločnosť odhodlaná spolupracovať so zainteresovanými stranami v rámci potravinového systému, pretože spĺňa svoj sľub obohatiť životy tých, ktorí produkujú, a tých, ktorí konzumujú, pričom je zaistený pokrok pre budúce generácie. Corteva Agriscience sa stala nezávislou verejnou spoločnosťou 1. júna 2019, predtým bola poľnohospodárskou divízií DowDuPont. Viac informácií nájdete na www.corteva.com.

O spoločnosti Nufarm
Nufarm Limited je jednou z popredných svetových spoločností zaoberajúcich sa ochranou plodín a osív. Vyrába produkty, ktoré pomáhajú poľnohospodárom chrániť ich plodiny pred burinou, škodcami
a chorobami. S výrobnými a marketingovými procesmi so sídlom v Európe, Austrálii, Novom Zélande, Ázii a Amerike zamestnáva Nufarm vyše tritisícsto ľudí, z ktorých všetci zásadným spôsobom prispievajú k dobrej povesti spoločnosti v oblasti kvalitných produktov, inovácií a prvotriedneho marketingu a k technickej podpore. Spoločnosť Nufarm je zapísaná na austrálskej burze cenných papierov (symbol NUF) a jej sídlo sa nachádza v meste Lavertone pri Melbourne. Viac informácií nájdete na www.nufarm.com.

Dotazy na média Syngenta
Tlačová správa Syngenta