You are here

Syngenta medzi desiatkou najlepších

Aktuality
18.11.2020
syngenta top zamestnavatel

Spoločnosť Syngenta hrá dôležitú úlohu v celom reťazci, ktorý prináša bezpečné zásobovanie sveta potravinami a zároveň sa stará o našu planétu. Našou ambíciou je priniesť väčšiu potravinovú bezpečnosť, a to spôsobom udržateľným pre životné prostredie. Preto spolupracujeme vo viac ako 90 krajinách s poľnohospodármi na farmách všetkých veľkostí a poskytujeme unikátne inovácie v oblasti osív a prípravkov na ochranu rastlín. S jasným cieľom  - zvýšiť prosperitu poľnohospodárov, nech žijú kdekoľvek.

 

Aby sme pomohli poľnohospodárstvom udržateľným spôsobom živiť našu rastúcu populáciu, chceme byť najdôveryhodnejším a najlepšie spolupracujúcim tímom v poľnohospodárstve, ktorý spája tých najlepších pri riešení jednej z najväčších výziev na svete.

 

Sme hrdí na to, že sme v časopise Science 2019 ocenený v ankete  „Top Employers Survey“ ako jeden z popredných zamestnávateľov v oblasti biotechnológií - a zároveň najlepší zamestnávateľ v oblasti poľnohospodárstva. Spoločnosť sa umiestnila na 10 mieste spomedzi 20 najlepších zamestnávateľov v biotechnológiách, biofarmaceutickom, farmaceutickom priemysle a príbuzných odvetviach.

 

syngenta top zamestnavatel

 

AKO NÁŠ ZÁVÄZOK VOČI POĽNOHOSPODÁROM POMOHOL, ABY SME SA STALI VÝNIMOČNÝM ZAMESTNÁVATEĽOM

Viac ako 5 000 zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja na celom svete, ktorí pracujú na riešení dlhodobých potrieb poľnohospodárov a odhodlanie spoločnosti Syngenta pomáhať zamestnancom využívať ich plný potenciál – to všetko súvisí s našim záväzkom pomáhať plodinám, aby aj ony naplno využili svoj potenciál. Dôkladné investície do výskumu a vývoja a ich plánovanie umožňuje výskumníkom vyvíjať technológie osív, ktoré prinášajú benefity poľnohospodárom, spotrebiteľom aj životnému prostrediu. Vďaka špičkovým inováciám pomáhajú naši vedci plodinám „držať krok“ s klimatickými zmenami a  zlepšujú výkon rastlín tak, aby poľnohospodári mohli vypestovať viac na menšej ploche.

 

,,Zameranie sa na zákazníka je hlavnou hodnotou spoločnosti Syngenta. Našimi zákazníkmi sú poľnohospodári a my sa usilujeme, aby naši výskumní pracovníci poľnohospodárov dobre poznali.“

GUSUI WU, Riaditeľ pre výskum a vývoj osív

 

KULTÚRA SPOLUPRÁCE MÁ URÝCHLIŤ INOVÁCIE
 

Jednou z najsilnejších stránok spoločnosti Syngenta je naša kultúra spolupráce. Spolupráca je kľúčová pre splnenie nášho cieľa  - urýchliť inovácie tak, aby sme farmárom priniesli produkty a služby, ktoré potrebujú. Inovačné centrá pre osivá v Research Triangle Park v Severnej Karolíne v USA a v čínskom Pekingu a ďalšie laboratóriá po celom svete spájajú zamestnancov výskumu a vývoja naprieč celou našou organizáciou. Aj vďaka tomu môžeme využívať naše globálne vedomosti pri riešení lokálnych problémov poľnohospodárov.

 

Spoločnosť Syngenta spolupracuje s viac ako 400 univerzitami v oblasti výskumu a vývoja, výskumnými ústavmi a obchodnými spoločnosťami a našim spoločným cieľom je čeliť výzve potravinovej bezpečnosti na svete.

 

„Spolupráca je pre inováciu rozhodujúca. Rovnako je pre nás dôležité hľadať príležitosti na spoluprácu s tými najlepšími na celom svete, aby sme dodávali poľnohospodárom tie najlepšie technológie. Toto bude pre nás v budúcnosti naďalej prioritou. “

BEI ZHANG, riaditeľ Pekingského inovačného centra pre výskum osív