You are here

Spoľahlivé špičkové úrody jačmeňa aj na Vašich poliach!

Aktuality
08.10.2014

Spoločnosť Syngenta vyvinula pre svojich pestovateľov novú technológiu v pestovaní ozimného jačmeňa.

Hybridný jačmeň Hyvido už aj na Slovensku


Spoločnosť Syngenta vyvinula pre svojich pestovateľov novú technológiu v pestovaní ozimného jačmeňa, ktorú majú možnosť spoznať pod názvom Hyvido od tohtoročnej sezóny aj farmári na Slovensku.

Vývoj hybridného jačmeňa začal už pred dvadsiatimi rokmi a postupne sa presunul z výskumných fóliovníkov na pokusné a produkčné polia. Zásadným rozdielom medzi klasickým a hybridným jačmeňom je to, že hybrid je krížencom dvoch rôznych línií a zahŕňa v sebe najlepšie vlastnosti obidvoch línií. Rastliny hybridného jačmeňa sú vždy väčšie a silnejšie ako klasický jačmeň. Majú väčšie korene, ktorými lepšie využívajú vodu a živiny a následne dosahujú vyššie a stabilnejšie úrody. Naše šľachtiteľské centrá sa nachádzajú nielen v Nemecku, ale aj vo Francúzsku a Veľkej Británii, aby sme dokázali nájsť na týchto stanovištiach s rôznymi klimatickými podmienkami čo najvhodnejšie odrody pre rôzne lokality v celej Európe.

Spoločnosť Syngenta už niekoľko rokov úspešne predáva hybridný jačmeň v Nemecku, druhý rok v Čechách a na základe dlhoročných skúseností vyvinula optimálnu technológiu agrotechnických opatrení, ktoré by mali byť dodržiavané, aby sa dokonale využil genetický potenciál hybridov jačmeňa. Nielen prispôsobenie výsevku /polovičné výsevky/, dávok a termínov hnojenia dusíkom, ale aj cielená aplikácia regulátorov rastu a fungicídnych prípravkov vedú k dosahovaniu vyšších úrod. Významná je aj vysoká stabilita úrod.

Aká je naša tohotoročná ponuka odrôd?


Pre nadchádzajúcu sezónu má v ponuke spoločnosť Syngenta Slovakia tri odrody hybridného jačmeňa ozimného: Galation, Wootan, Zzoom. Uvedené odrody boli overované aj v našich podmienkach v rôznych poloprevádzkových aj prevádzkových pokusoch, kde dosiahli výborné výsledky v úrodových parametroch

Bližšie informácie nájdete na našom webe v sekcii Sprievodca produktami.