You are here

Špičková ochrana vzchádzajúcich obilnín

Aktuality
29.06.2020
obilniny, psenica, moridla

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Mgr. Katarína Dikáczová 

 

 

Ochrana osiva morením proti pôdou a osivom prenosným chorobám je základom dobrej úrody. Správne zvolené osivo namorené kvalitným produktom ochráni porasty pri klíčení a počas vzchádzania. Zabráni stratám nielen úrodotvorných parametrov už od začiatku vegetácie.

 

 

Moridlo Celest Trio Formula M zabezpečuje vynikajúcu ochranu proti chorobám. Je registrované na morenie osiva pšenice, jačmeňa, tritikale, raže a ovsa. Spolu s moridlami Vibrance predstavuje vývojovú špičku v evolúcii prípravkov na morenie.

 

VYNIKAJÚCA ÚČINNOSŤ NA ZÁVAŽNÉ CHOROBY 

Moridlo Celest Trio Formula M účinkuje výborne proti fuzariózam (Fusarium spp.), ktoré spôsobujú hynutie klíčnych a vzchádzajúcich rastlín. Navyše pri ozimných obilninách významne znižuje výskyt fuzarióz, ktoré v priebehu zimy a skoro na jar spôsobujú pleseň snežnú a spolupodieľajú sa na chorobách päty stebla (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum ai.).

V problematike snetí Celest Trio Formula M predbehne i prémiové riešenia, a to predovšetkým vďaka regulácii širokého spektra snetí vrátane prašnej sneti jačmennej.

 

 

DAJTE PREDNOSŤ KVALITNEJ OCHRANE 

  • Registrácia pre všetky významé druhy obilnín
  • Vysoká účinnosť proti najdôležitejším chorobám prenosným osivom a pôdou
  • Dlhodobosť účinku vďaka trom účinným látkam
  • Mimoriadna tolerancia k osivu a klíčiacim rastlinám
  • Pozitívny vplyv na rovnomernosť a rýchlosť vzchádzania a dobrú zdravotnú kondíciu počas zimy
  • Vitálny rast porastu po zime zvyšuje úrodový potenciál obilnín

 

 

Celest Trio Formula M dokáže skoro na jar významným spôsobom regulovať výskyt plesni snežnej v porastoch ozimín, foto: jar 2017

moridla, celest trio      moridla, celest trio

               Celest Trio Formula M                                            Neošetrená kontrola

 

 

ZLOŽENIE MORIDLA

Moridlo pozostáva z troch účinných látok: difenoconazole 25 g/l, fludioxonil 25 g/l, tebuconazole 10 g/l. Boli zvolené a skombinované tak, aby zabezpečili vysokú toleranciu ku klíčiacim obilninám.

Fludioxonil je širokospektrálna, kontaktná účinná látka s reziduálnym účinkom. Je čiastočne prijímaná osivom a obmedzene translokovaná do klíčiacich rastlín. Zaisťuje predovšetkým ochranu proti plesni snežnejfuzariózam. Pôsobí taktiež na patogény rodu Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.

Triazoly difenoconazole a tebuconazole sú prijímané a následne translokované do klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Účinné látky prenikajú do zŕn s vodou v priebehu ich klíčenia, takže účinkujú proti chorobám, ktoré sú nielen na povrchu zrna, ale zasahujú proti pôvodcom chorôb žijúcich vo vnútornej časti zrna. Účinkujú predovšetkým proti snetiam (Tilletia spp., Ustilago spp.), ale dokáže taktiež regulovať patogény rodu Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus. Účinná látka difenoconazole vykazuje excelentný účinok na mazľavú sneť zakrpatenú (Tilletia controversa), tebuconazole je zase špecialista na prašnú sneť jačmennú (Ustilago nuda).

 

 

CHOROBY OBILNÍN BEZ ŠANCE

Celest Trio Formula M zaisťuje ochranu porastov proti všetkým druhom snetí vrátane nebezpečnej mazľavej sneti zakrpatenej a taktiež špičkovú kontrolu všetkých druhov rodu Fusarium spp. vrátane plesni snežnej a pôvodcov chorôb päty stebla. Významne reguluje pôvodcov pruhovitosti jačmeňa (Pyrenophora graminea) a ďalších závažných, osivom alebo pôdou prenosných chorôb.

 

 

Účinnosť moridla Celest Trio Formula M na Fusarium spp. v pšenici ozimnej (n=6)

moridla, celest trio

 

 

ŠPIČKOVÁ FORMULÁCIA PRE ZLEPŠENIE KVALITY MORENIA

Moridlo disponuje zlepšenou formuláciou - Formula M, ktorá prináša pre užívateľa výhody vo forme zdokonalenia technológie aplikácie (zvýšená sypnosť osiva po namorení a jednoduchý systém aplikácie). Samozrejmosťou je aj vyššia kvalita namoreného osiva (rovnomerné namorenie).

 

 

Kam ďalej

Atlas chorôb

Obchodní zástupcovia Syngenta

Počasie Agricast