You are here

So Syngentou vo vinohradoch v Gbelciach

Aktuality
17.09.2012

Mesiac august je už tradične spojený s organizovaním vinohradníckeho seminára spoločnosťou Syngenta na južnom Slovensku. A nebolo tomu inak ani tento rok. V poradi už 5. ročník sa konal v obci Gbelce.

Mesiac august je už tradične spojený s organizovaním vinohradníckeho seminára spoločnosťou Syngenta na južnom Slovensku. A nebolo tomu inak ani tento rok. V poradi už 5. ročník sa konal v obci Gbelce. Ukážku našej technológie bolo možné vidieť v priľahlých viniciach patriacich spoločnosti Profmat s.r.o, konkrétne pánovi Ing. Halászovi, ktorý nám poskytol výborné podmienky na realizáciu našich pokusov. Samozrejme, že bez vynikajúcej spolupráce a ochoty pána Burieta, agronóma spoločnosti Profmat, by nemala naša spoločná akcia taký úspech a význam.

Seminár sme odštartovali v štýlovej reštaurácii v Gbelciach úvodným slovom kolegu Milana Vilhana, ktorý všetkých zúčastnených privítal. Seminára sa zúčastnilo nielen opäť rekordné množstvo vinohradníkov z blízskeho aj vzdialenejšieho okolia, ale aj skupina našich zákazníkov z moravských vinohradov.

Po úvodnom príhovore sa ujal slova kolega Ján Murín, „firemný špecialista na vinohrady“, ktorý stručne zhodnotil uplynulú sezónu a krátkym prierezom doplneným o pekné fotografie z vinohradov oboznámil zúčastnených s technológiou Syngenty. Zameral sa predovšetkým na posledné ošetrenia proti plesni sivej a možnosti jej predchádzaniu prípravkom Switch® . Po jeho vystúpení plnom praktických poznámok a odporúčaní si pár slov vzal Rasťo Varga, aby okrajovo načrtol čosi o pripravovanej novinke z „kuchyne“ Syngenty do vinohradov proti múčnatke v budúcom roku. Pred vlastnými praktickými ukážkami priamo vo vinici, kolega Gábor Révesz predstavil jednotlivé varianty. Ukážka a predstavenie technológie v praktických podmienkach miestneho vinohradu a samozrejme odpovedanie na konkrétne dotazy účastníkov seminára už potom boli pod taktovkou kolegu Jana Murína.

Seminára sa zúčastnila aj firma HM Hodonín, ktorá predstavila svoju ponuku vinohradníckej techniky krátkou teoretickou prezentáciou, ale aj praktickou ukážkou vystavenej techniky vo vinohrade.

Záver seminára už tradične patril vynikajúcej komentovanej degustácii vín od spoločnosti Chateau Topolčianky, ktorá je známa svojou dlhodobou produkciou kvalitných vín.

Rád by som sa poďakoval všetkým zúčastneným za a poprial vám dobrú úrodu a následnú produkciu kvalitných vín. „In vino veritas“.

Dovidenia v roku 2013