You are here

Slnečnice so skvelým štartom...

Aktuality
12.12.2021
slnečnica

V sezóne 2022 obohacujeme naše portfólio hybridov slnečnice hneď o troch nováčikov. Sú nimi odroda SY Chelsea patriaca do segmentu Clearfield Plus, ďalej SY Barilio, ktoré rozširuje ponuku slnečníc s vysokým obsahom kyseliny olejovej (HO) v segmente Clearfield a hybrid Sureli HTS rozširujúci našu ponuku v segmente slnečníc rezistentných na herbicíd Express.

 

Hoci minulé roky priali dozrievaniu slnečnice predsa len viac ako sezóna 2021, výnosy z prevádzok, ktoré sme zhromaždili, dosahujú vysoké čísla. V jednom prípade prekročili dokonca hranicu 6 ton z hektára. Tieto výsledky si budete môcť pozrieť na našej webovej stránke www.syngenta.sk

 

POPREDNÉ PRIEČKY V POP SPZO 2021

K dispozícii máme aktuálne výsledky poloprevádzkových pokusov spoločnosti SPZO, kde slnečnice Syngenta obsadili s piatimi zaradenými odrodami hneď prvé 4 miesta. Víťaz, odroda SY Bacardi, prekonala svojim výnosom priemer pokusov o 0,7 t/ha a dokonca o 1,1 t/ha odrodu najslabšiu. Na druhom mieste nasleduje rokmi preverená NK Neoma a ďalej z nej odvodené odrody
SY Neostar a SY Onestar na 3. a 4. pozícii.

Okrem odrôd zo stupňa víťazov POP SPZO 2021 ponúkame množstvo ďalších slnečníc, ktoré do týchto pokusov neboli zaradené. Naše portfólio obsahuje celé skorostné spektrum slnečníc a tiež z hľadiska technológie herbicídneho ošetrenia pokrýva všetky postemergentné možnosti zásahov.

 

slnečnica

 

SLNEČNICE - NOVINKY 2022

 

SY CHELSEA CLP

Clearfield Plus s rýchlym vývojom

SY Chelsea nesie slogan „Clearfeald Plus s rýchlym vývojom“. Dôvodom je skutočnosť, že má na jar veľmi rýchly štart a z tohto dôvodu je vhodná aj do okrajových oblastí pestovania slnečnice. Táto vlastnosť jej umožňuje bezproblémový vývoj počas chladnej jari. Znáša skoršie termíny výsevu. Veľmi dobre sa osvedčila aj na suchých lokalitách s vysokými teplotami. Tieto vlastnosti spolu s veľmi dobrým zdravotným stavom zaisťujú hybridu SY Chelsea veľkú stabilitu výnosu. Obsah oleja sa pohybuje na úrovni 47,7 % s HTN 52 g. Dosahuje veľmi dobrú odolnosť voči bielej hnilobe na stonke aj úbore a tiež výbornú odolnosť voči Verticilliu.

 

slnečnica

SY Chelsea má výbornú odolnosť voči vysokým teplotám a suchu

 

SY BARILIO CL HO 

Clearfield výnimočný v oleji

Správnou voľbou pre záujemcov odrôd s vysokým obsahom kyseliny olejovej v oleji bude nový hybrid SY Barilio. Spadá do segmentu skorých až stredne skorých odrôd. Olejnatosť sa blíži k hranici 50 % a obsah kyseliny olejovej je 87 %. Rovnako ako u odrody SY Gracia aj SY Barilio vyniká veľmi dobrým zdravotným stavom. Veľmi dobre odoláva chorobe Phoma aj bielej hnilobe na úbore či stonke. Pri odrode SY Barilio odporúčame nenavyšovať výsevok nad odporúčané hodnoty. Pokiaľ dôjde k navýšeniu, môže dôjsť k podpore predlžovacieho rastu.

 

slnečnica

SY Barilio je typické poloprevisnutým úborom

 

SURELI HTS

Stabilné úrody

Už sám názov odrody môže napovedať, že pôjde o spojenie s istotou: Sureli HTS – sure (EN) – istý, spoľahlivý. Áno, hybrid Sureli HTS patrí medzi skutočne najstabilnejšie odrody čo do výnosu nažiek aj oleja. Spadá do stredne skorého segmentu slnečníc s vysokou odolnosťou voči účinnej látke tribenuron-methyl. Neublíži jej suchší priebeh vegetačného obdobia. Ťaží z veľmi dobrého zdravotného profi lu, či už pri chorobe Sclerotinia alebo Verticilium a Plazmopara (M9). Túto slnečnicu odporúčame do oblastí s intenzívnejšími podmienkami pestovania, kde dokáže maximálne rozvinúť svoj potenciál.

 

slnečnica

Sureli HTS má skvelú odolnosť voči chorobám

 

NAŠE ÚSPEŠNÉ SLNEČNICE V POP SPZO 2021

 

SY BACARDI CLP - 1. miesto POP SPZO

Clearfield Plus pre vysokú úrodu aj v suchších oblastiach

SY Bacardi dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu výnosového lídra. Spadá do segmentu stredne skorých slnečníc s veľmi vysokou odolnosťou voči suchu. Je typická svojou robustnosťou stonky, ktorá zaručuje nepoliehavosť a odolnosť voči lámaniu. Ide o stredne vysokú odrodu s previsnutým úborom, ktorý veľmi dobre reaguje na navýšenie intenzity a má veľmi dobrú odolnosť voči najčastejšie sa vyskytujúcim chorobám, ktoré slnečnicu napádajú.

slnečnica

Vysoká úroda SY Bacardi je potvrdená aj v stresových podmienkach

 

NK NEOMA CL - 2. miesto POP SPZO

Pre všetky oblasti

Naša stálica v slnečnici, NK Neoma, patrí stále medzi najpredávanejšie hybridy z portfólia slnečníc Syngenta, ktoré ponúkame v Európe. Ide o stredne skorý hybrid s normálnym typom oleja. Nemá špecifické požiadavky na pestovanie. V plnej zrelosti je typická vypuklým poloprevisnutým až previsnutým úborom. NK Neoma je hybrid nižšieho vzrastu s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Dosahuje veľmi vysokú stabilitu výnosu, hoci súťaž krásy by nevyhrala.

 

SY NEOSTAR CLP - 3. miesto POP SPZO

Nenáročný Clearfield Plus

SY Neostar je stredne skorý hybrid slnečnice s normálnym typom oleja. Vyznačuje sa rýchlym počiatočným rastom a vyrovnaným porastom počas celej vegetácie. Disponuje veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu, ktorá je daná aj jeho nižším vzrastom (okolo 160 cm). Má poloprevisnutý až previsnutý úbor a veľmi dobrú odolnosť voči chorobám Phoma, Sclerotinia. Patrí medzi odrody overené pestovateľmi v prevádzkových podmienkach.

 

SY ONESTAR CLP - 4. miesto POP SPZO

Jedinečná úroda v technológií Clearfield Plus

Ide o skorý až stredne skorý hybrid s normálnym typom oleja. Patrí do rodiny slnečníc vychádzajúcich z NK Brio, kam patria aj NK Neoma a SY Neostar, čo sú odrody, ktoré majú už niekoľko rokov svoje stabilné miesto u pestovateľov. SY Onestar pribudla do našej ponuky v roku 2021. Dosahuje stabilnú úrodu bez výrazných požiadaviek na podmienky prostredia a možno ju tak  pestovať vo všetkých oblastiach určených na produkciu slnečnice. Patrí medzi nižšie hybridy s pevnou stonkou a veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu a lámaniu stonky.

slnečnica

SY Onestar má mohutný, sýto zelený fotosyntetický aparát

 

KVALITNÉ A OSVEDČENÉ SLNEČNICE

 

SY CHRONOS

Keď skorosť hrá prím

Jedná sa o najskorší materiál v našom portfóliu spadajúci medzi veľmi skoré hybridy. Vďaka pevnej stonke má veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu a lámaniu aj pri vyššej výške. Dobré výsledky dosahuje aj v suchých podmienkach. Nemá špecifické požiadavky na pestovanie.

 

SUOMI HTS

Skorosť a úrodový potenciál v jednom

Týmto hybridom dopĺňame svoju genetiku v technológii HTS k herbicídu Express 50 SX rezistentné hybridy slnečnice. Ide o skorý hybrid s normálnym typom oleja, ktorý si vďaka výbornej kombinácii skorosti a úrodového potenciálu poradí v rôznych pestovateľských podmienkach. Suomi HTS je hybrid nižšieho vzrastu s poloprevisnutým plne fertilným úborom
a veľmi dobrým zdravotným stavom.

 

SY GRACIA CLP HO

Vysoko olejnatá pre Clearfield Plus

Vysoký úrodový potenciál hybridu SY Gracia potvrdzuje aj skutočnosť, že sa v roku 2019 stala víťazom poloprevádzkových pokusov SPZO a dokázala konkurovať aj hybridom s normálnym typom oleja. Pestovatelia ju poznajú ako hybrid s vysokou úrodou nažiek a obsahom oleja so stabilným a vysokým obsahom kyseliny olejovej na úrovni 88,5 %. Je zástupcom stredne skorého segmentu slnečníc s poloprevisnutým úborom. Má vysokú odolnosť voči imazamoxu a výbornú odolnosť voči chorobám Sclerotinia, Phoma, Verticilium a Alternaria.

slnečnica

SY Gracia má previsnutý úbor, vytvára homogénny porast

 

TALENTO CL HO

Clearfield high oleic

Hybrid Talento je stredne skorý high oleic určený pre Clearfield technológiu. Vyznačuje sa celou radou výborných agrotechnických charakteristík. Napriek tomu, že sa jedná o high oleic, dokáže svojimi prednosťami prekonať aj konkurentov s normálnym typom oleja. Talento má nadštandardnú odolnosť voči chorobám v rámci segmentu slnečníc s vyšším obsahom kyseliny olejovej.

 

SUVANGO HTS HO

High oleic pre EXPRESS herbicídnu technológiu

Už dlhšiu dobu ponúkame svoje hybridy aj v segmente HTS k herbicídu Express 50 SX rezistentných hybridov slnečnice a roku 2020 sme priniesli na trh náš prvý high oleic, určený pre túto technológiu. Suvango HTS ako stredne skorý high oleic zaujme predovšetkým pestovateľov, ktorí uprednostňujú systém HTS k herbicídu Express 50 SX rezistentných hybridov slnečnice a chcú si navýšiť zisk cez vyššiu kvalitu oleja v podobe produkcie vysokoolejnatých semien. Predstavuje hybrid nižšieho vzrastu s kompaktnými previsnutým úbormi a veľmi dobrou odolnosťou proti  chorobám – Phoma, Verticillium, Sclerotinia.

 

slnečnica

Suvango HTS má veľmi dobré dopelenie strednej časti úboru

 

 

SY RIALTO HO

Stabilný a skorý high oleic

SY Rialto patrí do segmentu skorých slnečníc určených pre klasickú technológiu pestovania. Vyniká vysokým obsahom oleja a obsahom kyseliny olejovej na úrovni 88,4 %. Okrem výborných úrodových parametrov zaujme tento stredne vysoký hybrid veľmi dobrým zdravotným stavom (predovšetkým odolnosť voči Sclerotinia sclerotiorum) a odolnosťou proti poliehaniu a lámaniu stonky. Hybrid SY Rialto má geneticky najvyššiu možnú výbavu odolnosti proti Plasmopara halstedii.

 

Slnečnica je považovaná za štvrtú najvýznamnejšiu olejninu sveta s vysokou kvalitou oleja a vysokým ekonomickým potenciálom, preto jej patrí významné postavenie v osevnom postupe. V portfóliu Syngenta slnečníc si pestovatelia môžu vybrať hybridy v závislosti od svojej preferovanej technológie pestovania. Avšak bez ohľadu na zvolenú pestovateľskú technológiu má každý pestovateľ našich slnečníc vo svojich rukách materiál, ktorý v sebe spája benefity v podobe vysokého výnosu a kvality oleja.

 

Kam ďalej:

Katalóg Slnečnica 2022

Aktuality: Výsledky slnečnice - dosiahnuté úrody v POP SPZO 2021

Aktuality: Slnečnice pre sezónu 2022

Katalóg Kukurica 2022