You are here

Slnečnice, ktoré sa stanú hviezdami Vašej úrody!

Aktuality
07.12.2017

Slnecnica_banner

       Slnečnica ročná bola v roku 2017 pestovaná na 85 kha slovenských polí. Hoci túto rozlohu v poslednej dobe značne ovplyvňuje mnoho faktorov, často ekonomických, nemožno opomenúť, že slnečnica je najvýkonnejšou olejninou pestovanou na Slovensku. 

Nami ponúkané odrody slnečnice ročnej reprezentujú Syngentu ako globálneho lídra daného segmentu.

        Je to dané nielen úrodou nažiek a vo finále aj oleja, ale predovšetkým agrotechnickými vlastnosťami. Medzi ne patrí veľmi vysoká odolnosť ponúkaných odrôd voči nedostatku vody spojená s toleranciou vysokých teplôt, ako aj všeobecná nenáročnosť na pôdne podmienky. Vzhľadom k sledovaným trendom v zmenách klimatických podmienok v posledných dekádach patria tieto vlastnosti k určujúcim kritériám v procese šľachtenia. Výhodou je aj možnosť výberu z odrôd určených pre postemergentné technológie regulácie burín v slnečnici. Tu ponúkame technológie Clearfield® a Clearfield® Plus.

Listego® Plus – neoddeliteľná súčasť technológie Clearfield® Plus

Ide o selektívny herbicíd určený na dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové jednoročné buriny. Technológia Clearfield® Plus, na rozdiel od technológie Clearfield®, je založená na jedinom géne rezistencie k účinnej látke imazamox.

Listego® – základ technológie Clearfield®

Listego® je selektívny herbicíd určený pre slnečnice s technológiou Clearfield®. Listego® účinkuje na bežne sa vyskytujúce buriny, ako sú bažanka ročná, voškovník, horčiak obyčajný, ľuľok čierny, ježatka kuria, mohár zelený či prstovka krvavá.

Listego_obr

     Pre sezónu 2018 prinášame osvedčené hybridy slnečníc s vysokým a stabilným úrodovým potenciálom, ale aj novinky v podobe vysoko výkonných materiálov. Ide o novú HO CLP odrodu SY Gracia s výborným zdravotným stavom a odrodu Subaro s veľmi vysokou HTS, prostredníctvom ktorej vstupujeme do segmentu EXPRESS® odrôd.

SY Gracia – NOVINKA

Odroda SY Gracia bola registrovaná v Maďarsku v roku 2016. Vyniká veľmi vysokým obsahom oleja (až 50,7 %) i zastúpením obsahu kyseliny olejovej (v priemere 88,5 %). Odroda SY Gracia patrí do segmentu HO – high oleic slnečníc. Je vhodná pre technológiu Clearfield® Plus, má zvýšenú odolnosť voči účinnej látke imazamox.

Subaro – NOVINKA

S hybridom Subaro vnášame svoju genetiku do segmentu EXPRESS® technológie slnečníc. Táto odroda, odvodená od hybridu SY Armoni, prekvapuje svojou veľmi vysokou HTN 81,6 g. Rastlina dosahujúca výšku 170 cm je v pôde ukotvená silným koreňovým systémom, ktorý jej zabezpečuje veľmi vysokú toleranciu voči suchu.

SY Bacardi

Ide o skorý až stredne skorý hybrid s normálnym typom oleja. Možno ho siať aj do suchých oblastí. Je charakteristický vysokou energiou počiatočného rastu a odolnosťou k poliehaniu počas celej vegetácie.

SY Arisona

Ako samotný názov napovedá, táto odroda bola vyšľachtená pre suché podmienky, kde slnečnica trpí vysokými teplotami. Ide o štandardnú slnečnicu čo do technológie i zloženia oleja. Obdobie sucha jej pomáha prekonať rozsiahly koreňový systém spolu s mohutnou stonkou.

NK Neoma

Odroda NK Neoma má vysoký úrodový potenciál a stabilita úrody je podporená dobrou toleranciou voči chorobám. Tým, že nemá žiadne špeciálne nároky na pestovanie a dobre znáša rôzne pôdno-klimatické podmienky, je možné ju pestovať vo všetkých regiónoch určených pre produkciu slnečnice.

NK Brio

Patrí dlhodobo medzi úspešné odrody na našom trhu. Spadá do segmentu klasických slnečníc so štandardným typom oleja. Ide o skorú odrodu. Znáša skorú sejbu a následne vytvára mohutný koreňový systém, ktorý umocňuje rýchly počiatočný vývoj. Ide jednoznačne o nenáročnú odrodu s vysokou úrodou.

SY Neostar

Jeho základ vychádza z genetiky hybridu NK Neoma, a teda aj NK Brio. Je vhodný do systému Clearfield® Plus, ktorý redukuje prechodné zožltnutie slnečnice po aplikácii imazamoxu. Rovnako ako zvyšok rodiny odrôd vychádzajúcich z NK Brio nemá tento hybrid žiadne špeciálne požiadavky na agrotechniku a dobre znáša všetky pestovateľské podmienky.

Slnečnica_obr2

Viac informácií o jednotlivých hybridoch si prečítate na našej web stránke v sekcii Osivá alebo si pozrite náš nový slnečnicový katalóg kliknutím na odkaz vložený nižšie:

Slnečnica_katalog