You are here

Rok zdravia rastlín

Aktuality
27.02.2020
syngenta, zemiaky, ochrana

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Vstúpili sme do roku s dvadsiatkou na konci. Novinové titulky už hlásajú, že Organizácia Spojených národov vyhlásila tento rok Rokom zdravia rastlín.

Ako vieme, obľúbenou témou médií i sociálnych sietí je stav slovenského poľnohospodárstva a s ním sa „vezie" aj chemická ochrana rastlín. OSN chce zvýšiť povedomie o tom, aký význam majú rastliny pre život a to predovšetkým keď sú zdravé. Čo si pod pojmom „zdravé rastliny" vlastne predstaviť? V prípade ľudského zdravia to vieme, aj keď každý človek to môže inak definovať. Existuje však nejaká definícia pre zdravie rastlín? Je to rastlina, ktorá bola preventívne ošetrená prípravkami na ochranu rastlín, napríklad moridlami, alebo tá bez ošetrenia? Uznáme podiel prípravkov (chemických alebo biologických) na zdravie rastlín alebo ich budeme aj naďalej kategoricky odmietať? Čo ak je rastlina chorá vnútri, bez zjavných prejavov, alebo sa tieto prejavia až po zbere v dobe skladovania? Budeme súhlasiť so záverom jednej vedeckej štúdie, že múka z neošetrovanej pšenice síce obsahovala mykotoxíny, ale hlavne bola bez rezíduí pesticídov? Uznáme prípravky ako „lieky" umožňujúce vyliečenie z prvých príznakov nastupujúcej choroby rastlín? Bude názor spoločnosti vyvíjajúcej a vyrábajúcej prípravky na ochranu rastlín na ich zdravie rovnaký, ako u laickej verejnosti?

Podobných a ďalších otázok súvisiacich s pojmom zdravia rastlín by sa celkom iste našla celá rada. Je nanajvýš jasné, že zdravé potraviny možno vyrobiť iba zo zdravých a kvalitných surovín. K tomu stále viac zaznievajú odporúčania na využitie zdravých rastlín rastúcich v našej blízkosti, v našom regióne. Na tie sme niekoľko generácií zvyknutí, naše telo je k nim zmierlivejšie. Je preto na mieste otázka, či práve tento rok nájdu novinári, vedci, výskumníci, poradcovia aj úradníci odvahu priznať, že aj v najbližšej budúcnosti sa pre zdravie rastlín bez prípravkov na ochranu rastlín nezaobídeme. Zatiaľ okolo ich použitia našľapujú po špičkách. Napríklad asi ťažko si niekto z nás kúpi jablká poškodené chrastavitosťou, rovnako ako zemiaky, ktorých hľuzy aj vizuálne svedčia o napadnutí plesňou zemiakovou. Tiež k výrobe piva je potrebný zdravý sladovnícky jačmeň bez mykotoxínov, rovnako ako chmeľ, ktorého hlávky neboli poškodené cicaním vošiek alebo roztoča chmeľového.

V tejto súvislosti sme však svedkami výrazného paradoxu. Diametrálne sa rozchádza názor a kritika českej aj slovenskej verejnosti na české i slovenské poľnohospodárstvo a spôsob jeho prevádzkovania s narastajúcou požiadavkou a preferenciou našich potravín, ovocia a zeleniny v obchodoch. Medzinárodný Rok zdravia potravín je v tomto smere mimoriadnou príležitosťou podobné názory a požiadavky minimálne korigovať.

Spoločnosť Syngenta nemá najmenšie dôvody sa za existenciu, odporúčania i použitie svojich prípravkov na ochranu zdravia rastlín hanbiť. Práve naopak. Verí, že ich použitie je prospešné zdraviu rastlín. Ide len o to, Rok zdravia rastlín skutočne využiť aj na propagáciu správneho použitia prípravkov na ochranu rastlín!