You are here

Riešte choroby v repke komplexne

Aktuality
29.04.2015

Zabezpečenie ochrany repky proti hubovým chorobám je ďalší krok k dosiahnutiu maximálnej a kvalitnej úrody. Prečítajte si naše odporúčania, ktoré aj Vám pomôžu dosiahnuť vysnívané úrody.

Eepka je atakovaná rôznymi škodlivými činiteľmi. K tým najčastejším v dobe kvitnutia okrem živočíšnych škodcov patrí patogénna polyfágna huba Sclerotinia sclerotiorum. Komplexným riešením proti chorobám repky a taktiež najrozšírenejšej hube Sclerotinii je osvedčený fungicíd Amistar® Xtra, ktorý zabezpečí dlhodobú ochranu Vašich porastov a zlepší ich vitalitu "stay green" efektom.


azoxystrobin 200 g/l+ cyproconazole 80 g/l

Fungicíd obsahuje dve účinné látky s rozdielnym spôsobom účinku.

Azoxystrobin pôsobí preventívne a Cyproconazole je vysoko systémový, pôsobí na hubové choroby vo vnútri rastlín v počiatočných štádiách formovania haustórií a zabezpečuje protektívnu, kuratívnu a eradikatívnu ochranu rastlín.

Amistar® Xtra vykazuje veľmi dobrý účinok proti všetkým významným chorobám repky. Zabezpečte si zvýšenie úrody a kvality produkcie!

Amistar® Xtra je súčasťou Syngenta Technológie pre najvyššiu úrodu

Aplikujte 0,75 l Amistar® Xtra s 200 až 500 l vody vo fáze BBCH 60 až 65

Rastlina napadnutá hubou Sclerotinia

Silné napadnutie Sclerotíniou