You are here

Riešte choroby repky komplexne!

Aktuality
29.03.2015

Spoločnosť Syngenta ponúka pestovateľom osvedčené riešenie na ochranu repky pred hubovými patogénmi.

Vážení pestovatelia repky,
repka je atakovaná rôznymi škodlivými činiteľmi. K najčastejším škodlivým činiteľom v dobe kvitnutia okrem živočíšnych škodcov je patogénna polyfágna huba Sclerotinia sclerotiorum.

Komplexným riešením proti chorobám repky a taktiež najrozšírenejšej hube Sclerotinii je osvedčený Amistar® Xtra, ktorý zabezpečí dlhodobú ochranu Vašich porastov a zlepší ich vitalitu stay green efektom.

Fungicíd obsahuje dve účinné látky s rozdielnym spôsobom účinku.

Azoxystrobin pôsobí preventívne a Cyproconazole je vysoko systémový, pôsobí na hubové choroby vo vnútri rastlín v počiatočných štádiách formovania haustórii a zabezpečuje protektívnu, kuratívnu a eradikatívnu ochranu rastlín

Amistar® Xtra vykazuje veľmi dobrý účinok proti všetkým významným chorobám repky.

Zabezpečte si zvýšenie úrody a kvality produkcie!


Amistar® Xtra je súčasťou Syngenta Technológie pre najvyššiu úrodu.

Syngenta Technológia pre nejvyššiu úroduazoxystrobin 200 g/l+ cyproconazole 80 g/l


Aplikujte 0,75 l Amistar Xtra s 200 až 500 l vody vo fáze BBCH 60 až 65

Rastlina napadnutá hubou Sclerotinia

Silné napadnutie Sclerotiniou