You are here

Repka bez burín

Aktuality
03.09.2018
repka_zetrola

Nový herbicíd v repke olejnej

Tento rok nám pribudla novinka, ktorá vnáša do pestovateľských technológií rýchlejšie pôsobenie na jednoklíčnolistové buriny v mnohých plodinách, najmä v repke, slnečnici, cukrovke, zemiakoch, ľane, a ďalších.Pôsobí selektívne ako listový translokačný herbicíd proti jednoklíčnolistovým jednoročným a trvácim burinám, v neposlednom rade aj proti výdrolu obilnín. Účinok na buriny je možné pozorovať 10 dní po aplikácii.

Zetrola vyniká rýchlosťou účinku a spoľahlivosťou. K zastaveniu rastu burín dochádza už po dvoch dňoch od aplikácie. Viditeľné zmeny badať po desiatich dňoch, kedy je možné spozorovať chlorózy na mladých pletivách buriny. V závislosti
od klimatických podmienok dôjde k ich odumretiu po jednom až štyroch týždňoch.

Ako na trváce buriny?
Proti trvácim jednoklíčnolistovým burinám treba zasiahnuť v období najvyššej citlivosti. Optimálne od fázy 3. listu do konca odnožovania (BBCH 13–29).
V prípade pýru plazivého sa tak ošetruje vo chvíli, kedy rastliny dosahujú výšku cca 15–25 cm, pri ciroku halepskom pri výške cca 30–40 cm.Po hubení pýru, pri ktorom sa použila Zetrola v dávke 1,2 až 1,5 l/ha, treba zachovať kultivačný pokoj minimálne tri týždne, aby došlo k dokonalej translokácii účinnej látky do odnoží.

Regulácia výdrolu obilnín
Od fázy tretieho listu až do začiatku odnožovania je možné najefektívnejšie regulovať aj výdrol obilnín použitím dávky 0,4–0,5 l/ha. Práve schopnosť potlačenia výdrolu obilnín patrí medzi najsilnejšie stránky prípravku Zetrola. Proti výdrolu je potrebné
zasiahnuť čo najskôr, aby sa maximálne obmedzilo potláčanie plodiny. Príliš skorou aplikáciou (vyvinuté 1 až 2 listy) podstupujete riziko nepodchytenia celej vlny vzchádzajúceho výdrolu. Riešením tejto situácie je delená aplikácia prípravku.

Regulácia jednoročných tráv
Proti ježatke kurej, moháru, prosu,metličke obyčajnej a ostatným jednoročným lipnicovitým burinám ošetrujte vo fáze od 3. listu do konca odnožovania (BBCH 13–29) v dávke 0,5–0,8 l/ha v závislosti od vývojového štádia buriny. V uvedenej fáze vykazujú
tieto buriny voči Zetrole najvyššiu citlivosť.
V účinnosti na klasické burinné druhy a schopnosti regulácie mätonohu i psiarky patrí Zetrola ku špičke na trhu. Optimálne pôsobenie dosiahnete, ak prípravok Zetrola aplikujete v čase, kedy je teplota v rozmedzí 8–25 °C a relatívna vzdušná vlhkosť medzi 60–80 %. Tieto podmienky predstavujú čas aktívneho rastu burín. Vtedy môže dôjsť k precíznej distribúcii účinnej látky propaquizafop a jej následnému pôsobeniu v rámci celej rastliny.

Zetrola je vysoko kompatibilná a je možné ju kombinovať s ďalšími postemergentnými herbicídmi, insekticídmi, fungicídmi alebo morforegulátormi rastu. Graminicídy patria vo všeobecnosti medzi herbicídy s najúčinnejšími zmáčadlami, čo platí pre prípravok Zetrola dvojnásobne. To môže v niektorých prípadoch vyústiť do vyššej účinnosti tank-mixového partnera. Je však vždy potrebné starostlivo zvážiť tieto kombinácie pri citlivejších odrodách.

Viac informácií o prípravku Zetrola nájdete TU