Regulácia a fungicídna ochrana v jednom

Aktuality
unix moddus pack

Mgr. Katarína Dikáczová

Aj napriek úbytku dôležitých produktov na ochranu rastlín na slovenskom i celosvetovom trhu, máme pre vás kvalitné fungicídne riešenie pre tento rok i  nasledujúce sezóny.

Tohtoročnou novinku v podobe balíčka s množstvom výhod je Unix Moddus Pack. Poriešite ním okrem iného ochranu proti steblolamu s využitím fungicídu Unix 75 WG. Druhá zložka má významný vplyv na rast koreňového systému a odolnosť proti poliehaniu.

Ako Moddus pôsobí? Skracuje rastliny, zvyšuje odolnosť voči poliehaniu.

Účinná látka trinexapak-etyl v prípravku Moddus je rastovým retardantom, ktorý efektívne inhibuje syntézu rastových hormónov  nachádzajúcich sa v rastline (giberiliny) a tým dochádza k zastaveniu ich predlžovacieho rastu.

Je prijímaný predovšetkým zelenými časťami rastlín, kde je rýchlo rozvádzaný do meristematických pletív. Tam spôsobuje zbrzdenie predlžovania stonkových internódií. Zabrzdenie rastu vedie k zníženiu ich výšky a zvyšuje sa odolnosť proti poliehaniu.

Našim hlavným odporúčaním je aplikácia prípravku Moddus vo vývojovej fáze prvého kolienka (BBCH 31), ktorá vzhľadom k pozvoľnému uvoľneniu účinnej látky zaisťuje maximálne spevnenie stebla a skrátenie spodných internódií, a tým zabezpečí najvyššiu odolnosť proti poliehaniu.

Aké sú výhody Unixu 75 WG? Skvelý prípravok na pravý steblolam.

Fungicíd Unix 75 WG s obsahom účinnej látky cyprodinil (750 g/kg) je skvelým riešením na rozdielne patotypy steblolamu ozimných obilnín - jačmeňa ozimného a pšenice ozimnej. Ako vedľajší účinok vynikajúco pôsobí aj proti fuzariózam päty a listovým chorobám ako je múčnatka trávová, hnedá a rhynchospóriová škvrnitosť.

Unix 75 WG je registrovaný v dávke 0,7 - 1,0 kg/ha do pšenice ozimnej (aplikácia v BBCH 30-32) a do jačmeňa ozimného (aplikácia v BBCH 30-51). Pre reguláciu proti steblolamu odporúčame aplikáciu v rastovej fáze BBCH 30-32.

Cyprodinil je jediná účinná látka vykazujúca účinnosť proti všetkým patotypom steblolamu, nakoľko patrí do skupiny anilíno-pyrimidínov, fungicídov inhibujúcich biosyntézu methionínu.

Ak siahnete po prípravku Unix 75 WG, sami sa presvedčíte, že:

  • spoľahlivo chráni listy a steblá pred všetkými skorými jarnými chorobami,
  • je najúčinnejší na pravý steblolam,
  • podporuje zdravú koreňovú základňu - dnes aj v budúcnosti,
  • je kľúčovým nástrojom pre antirezistentnú stratégiu.

Balíček Unix Moddus Pack, novinka 2021 

Balíček je určený na ošetrenie 50 ha pšenice ozimnej alebo jačmeňa ozimného , pričom sa skladá z 40 kg Unix 75 WG a 20 litrov Moddus.

unix moddus pack

Výhody balíčka Unix Moddus Pack

  • Podpora koreňového systému, reguláciu porastu a ochranu proti plesňovým ochoreniam v jednom termíne.
  • Spoľahlivo chráni listy a steblá pred všetkými skorými jarnými chorobami.
  • Fungicíd Unix 75 WG zabezpečuje najúčinnejší zásah proti pravému steblolamu.
  • Regulátor rastu Moddus pôsobí na zhrubnutie stien stebla a podporu tvorby koreňového systému.