Prečo pestovať výkonný hybrid SY Glorietta

Aktuality
repka sy glorietta

Premýšľate akú odrodu repky ozimnej vybrať pre nadchádzajúcu sezónu? Čo takto siahnuť po repke SY Glorietta. Hlavným argumentom je skvelá úroda dokonca aj v systéme s horšou dostupnosťou dusíka. No má i ďalšie prednosti.

VÝBORNÉ PARAMETRE PREZIMOVANIA

SY Glorietta patrí do stredne skorého segmentu repky ozimnej. Tento hybrid štartuje na jeseň rýchlym rastom, ale bez tendencie k prechodu do predlžovacej fázy. Pokiaľ k tomuto vývojovému prechodu všeobecne vo fyziológii repky ozimnej dôjde, rastliny strácajú následne odolnosť k nízkym teplotám v priebehu zimy. Hybrid SY Glorietta, aj keď má rýchly jesenný rast, tak jeho prízemná ružica listov zostáva prisadnutá. Z tohto dôvodu vykazuje veľmi vysoké hodnotenie v parametri odolnosti voči mrazu a prezimovaniu. Vďaka tomu nemá obmedzenie v termíne sejby.

MAXIMÁLNE VYUŽITIE DOSTUPNÉHO DUSÍKA

Hybridy repky sa môžu dramaticky líšiť v schopnosti využívať dostupný dusík a transformovať ho do úrody. Odroda SY Glorietta jednoznačne v našich pokusoch preukázala a naďalej preukazuje svoju výnimočnosť v tejto zručnosti v uplynulých štyroch sezónach. Aj v podmienkach horšie dostupného dusíka bola SY Glorietta schopná poskytnúť úrodu vyššiu takmer o pol tony oproti priemeru pokusov v podobe top najpredávanejších hybridov na Slovensku.

VYROVNANÝ PORAST

Odroda SY Glorietta patrí medzi repky s robustným rastom. Táto schopnosť v kombinácii so schopnosťou poradiť si na lokalitách s nižšou dostupnosťou dusíka vedie k založeniu vyrovnaného porastu repky aj na problematickejších poliach s heterogénnejšími podmienkami. Okrem toho SY Glorietta veľmi dobre vetví. To preukázala doteraz na všetkých skúšobných lokalitách aj v prevádzkach.

repka sy glorietta

GENETICKY PODMIENENÁ ODOLNOSŤ VOČI TuYV

SY Glorietta nesie geneticky podmienenú odolnosť voči vírusu žltačky okrúhlice (TuYV). Nehrozí tak prípadné obmedzenie úrodového potenciálu vplyvom napadnutia infikovanými voškami.

ZDRAVOTNÝ STAV

Popri odolnosti voči TuYV je SY Glorietta vysoko odolná voči nákaze Verticillium a veľmi dobre odoláva bielej hnilobe a taktiež botrytíde. Práve dobrý zdravotný stav porastov SY Glorietta sa následne prejaví v celkovej úrode.

repka sy glorietta
repka

Vstúpte s nami do porastu repky SY Glorietta. Pre spustenie videa kliknite na obrázok.

KAM ĎALEJ:

Katalóg REPKA 2022

Repka SY GLORIETTA

Osivá - repka ozimná 2022

Predstavujeme repky pre sezónu 2022

Syngenta Akadémia - repka