You are here

Pozvanie na seminar v Danisovciach

Aktuality
17.02.2014

Srdečne Vás pozývame na odborný seminar v Danišovciach venovaný ochrane poľných plodín a ponuke osív. Seminár sa uskutoční v dňoch 27. – 28.2.2014. Viac informácii tu.

Kedy: 27 . – 28 Februára 2014

Kde: v zasadačke Penzióna v Danišovciach ( cca 5 km od Spiškej Novej Vsi ) www.danisovce.upjs.sk

Program:


27.2.2014


12:00 Ubytovanie, prezentácia účastníkov, obed
14:00 Technológia pestovania obilnín a kukurice ( Ing. Vladislav Bulak )
15:00 Technológia pestovania repky a zemiakov ( Ing. Ján Vrbičan )
16:00 Hyvido a ponuka osív kukurice, slnečnice a círoku ( Ing. Štefan Korekáč )
16:45 Krytá strelnica ( súťaž v streľbe z krátkej zbrane - 1 miesto víkendový pobyt v hoteli pre dve osoby )
21:00 Posedenie pri ľudovej hudbe
00:00 Vábenie jelenej zveri

28.2.2014


7:30 – 10:00 Raňajky a odubytovanie

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vladislav Bulak, Štefan Korekáč, Ján Vrbičan