You are here

PowerCell – značka nielen vysokej kvality

Aktuality
25.09.2014

Spoločnosť Syngenta prináša na slovenský trh novinku: kukuričné hybridy s technológoiu PowerCell.Prečítajte si viac.

Kukuričná siláž je pre prežúvavce významným zdrojom energie. Donedávna bola hlavým parametrom hodnotenia z pohľadu produkcie energie zrnová zložka. Je to opodstatnené, pretože v zrne kukurice je najvyššia koncentrácia energie. Vo výžive však prišlo k situácii, kedy ani zvyšovanie množstva zrna v kŕmnej dávke nepomáha a naopak dochádza k zhoršovaniu zdravotného stavu, pretože prichádza k znižovaniu podielu vlákniny.

Kukuričná siláž obsahuje 8 % N-látok, 3 % tuku, v priemere zhruba 30 % škrobu a obsah vlákniny vo forme NDF (neutrálne detergentná vláknina) tvorí 40- 50 %. Z toho vyplýva, že najvyšší podiel tvorí vláknina. Preto sa odborníci vo výžive, ale aj šľachtiteľské spoločnosti viac a viac zaoberajú myšlienkou zvýšenia stráviteľnosti vlákniny a zvýšenia energie v kŕmnej dávke bez nadmerného pridávania zrnín.

Aj preto sú výživárske pokusy silážnych hybridov kukurice zamerané na zlepšenie stráviteľnosti bunkových stien (neutrálne detergentnej vlákniny - NDF) a zároveň aj vysokú produkciu zrna. Výsledky a poznatky získané z týchto pokusov Syngenta využila a použila k vyšľachteniu rodičovských línií, u ktorých k dedičným znakom patrí nielen vysoká úroda silážnej hmoty, ale aj vysoká stráviteľnosť bunkových stien (NDF). V tomto roku budeme uvádzať na trh niekoľko noviniek kukuričných hybridov, z nich niektoré patriace do technológie PowerCell.

 Technológia PowerCell sa vyznačuje:

  • Výnimočnou stráviteľnosťou bunkových stien - NDF (stála, geneticky podmienená vlastnosť) umožňuje dosahovať vyššiu produkciu mlieka zo základného krmiva (kukuričnej siláže).
  • Širokým zberovým oknom a tým znížením lignifikačného procesu v stonke a dosahovaním vysokej koncentrácie energie v širšom časovom horizonte (flexibilita bez zberových strát).
  • Optimálnym riešením a zostavením kŕmnej dávky (TMR) pre prežúvavce (nižšie riziko acidóz) - a tým aj zdravším stádom s dlhodobou produktivitou dojníc.
  • Vyššou stráviteľnosťou (degradovateľnosťou) bunkových stien - zaručuje rýchlu dynamiku rozkladu vlákniny a tým i kratšiu dobu pobudnutia substrátu vo fermentore bioplynových staníc. Pri rovnakom čase zachovania hmoty vo fermentore potrebujeme menšie možstvo substrátu PowerCell hybridu pre výrobu rovnakého množstva metánu.

SY Kairo

Vyskúšané v domácich pokusoch aj na komerčných plochách na Slovensku. Ide o trojlíniový produkt v skorom sortimente s FAO 240. Tento úspešný hybrid je určený pre výrobu kvalitnej silážnej hmoty pre vysokoprodukčné stáda dojníc, zároveň aj pre vysokú produkciu metánu z jednotky plochy a tony sušiny v bioplynových staniciach. Pridanou hodnotou silážnej hmoty je nadpriemerná stráviteľnosť bunkových stien, charakteristická pre všetky produkty vyšľachtené v technológii PowerCell.

SY Kardona

Hybrid zo skorého sortimentu kukuríc, ktorý sa vyznačuje vysokou stráviteľnosťou vlákniny a vysokým obsahom škrobu v silážnej hmote. Vysoká úroda je samozrejmosťou.

SY Bratisla

Hybrid novej generácie vhodný pre pestovanie na siláž s vysokou stráviteľnosťou bunkových stien. Široké zberové okno bez kvalitatívnych strát vďaka novej technológii PowerCell. Vyznačuje sa výrazným stay green efektom a veľmi dobrou odolnosťou proti chladu.

SY Campona

Hybrid vhodný pre pestovanie predovšetkým na siláž a produkciu kvalitnej hmoty pre bioplynové stanice. Patrí do skupiny stredne skorých hybridov. SY Campona je kombináciou vysokej úrody suchej hmoty a energie, veľmi dobrého zdravotného stavu a zároveň stráviteľnosti celej rastliny.