You are here

Potrebujete riešiť buriny pred sejbou kukurice alebo skoro postemergentne?

Aktuality
19.03.2015

Potrebujete riešiť buriny pred sejbou alebo skoro postemergentne? Je tu pre vás osvedčený herbicíd s dvoma účinnými látkami, ktorý rieši široké spektrum jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín.

 Gardoprim®Gold Plus 500 SC má vynikajúcu toleranciu ku kukurici a dlhodobý reziduálny účinok. Herbicíd obsahuje dve účinné látky pre dokonalú čistotu porastov kukurice. S-metalachlor brzdí klíčenie a rastlina ho prijíma cez koleoptyle, klíčkami a koreňmi. Terbuthylazininhibuje fotosyntézu a rastliny ho prijímajú prostredníctvom koreňov a listami. Klíčiace buriny sú ničené pred vzídením, v čase vzchádzania alebo tesne po vzídení.

Silnejší, bezpečnejší a účinnejší!

Priaznivejšia cena oproti roku 2014!


S-metalachlor 312,5g/l + terbuthylazine 187,5 g/l


Aplikujte 4,0 l herbicídu Gardoprim® Gold Plus s 300-500 l vody pred vzí- dením až do fázy 2-3 listov.

Vľavo neošetrená kontrola, vpravo porast ošetrený Gardoprim® Gold Plus 500 SC.

Láskavec ohnutý a ježatka kuria - dve buriny z burinného spektra, ktoré rieši Gardoprim® Gold Plus 500 SC

Vybrané spektrum burín pôsobenia Gardoprim® Gold Plus 500 SC

Burinné spektrum Burinné spektrum Typ Účinnosť
Ambrióza palinolistá Ambrosia artemisifolia OZI ***
Cirok alepský Sorghum halepenese JNE **
Drchnička roľná Anagallis arvensis JSK ***
Durman obyčajný Datura stramonium JNE ***
Ľuľok čierny Solanum nigrum JNE ***
Mlieč zelinný Sonchus oleraceus JNE ***
Mohár zelený Setaria viridis JNE ***
Mrlíky Chenopodium spp. JNE ***

Účinnosť: *** - veľmi dobrá ** - dobrá