You are here

Pomáhame v porazení malárie

Aktuality
26.07.2021
malaria

Jonathan Parr, President Global Crop Protection

 

Za posledný rok sa upriamila pozornosť sveta na nový vírus, ktorý má obrovský dopad na globálne verejné zdravie a ekonomický blahobyt. Keď začneme vidieť svetlo na konci temného, ​​desivého tunela s názvom Covid-19, je nevyhnutné, aby sme využili všetko, čo sme sa počas minulého roka naučili a aplikovali to aj na náš boj proti ďalšej ničivej chorobe, malárii.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zabíja malária viac ako 400 000 ľudí ročne. Zhruba dve tretiny úmrtí pripadajú na deti mladšie ako päť rokov. V roku 2019, poslednom roku, za ktorý máme k dispozícii údaje, sa na celom svete vyskytlo 229 miliónov prípadov malárie. Toto číslo zostáva neochvejne nemenné už niekoľko rokov, pretože komáre si vyvinuli odolnosť voči insekticídom. To vedie WHO k obavám, že ťažko dosiahnuté výsledky v boji proti malárii začnú stagnovať.

Tento rok sme si v apríli pripomenuli Svetový deň malárie (v nedeľu 25. apríla) a to v čase, keď sa pozornosť celého sveta sústredila na Covid-19. Naliehavosť situácie okolo Covid-19 by nemala zatieniť opatrenia potrebné na prevenciu, liečbu a konečné zneškodnenie malárie, preto vyslovujem nádej, že  využijeme súčasnú dynamiku verejnej politiky a medzinárodnú spoluprácu okolo pandémie koronavírusu, aby sme pomohli bojovať aj proti smrteľnej pohrome prenášanej komármi.

 

BOJ PROTI MALÁRII JE BOJOM PROTI CHUDOBE

Covid-19 mnohými spôsobmi zdôraznil tesné spojenie medzi globálnym zdravím a globálnou ekonomikou. Spoločnosť Syngenta, kde pôsobím ako prezident pre globálnu ochranu plodín, je jednou zo spoločností, ktoré bojujú za zničenie vplyvu malárie na osobný i ekonomický blahobyt.

Medzi našich zákazníkov patria aj státisíce drobných poľnohospodárov v subsaharskej Afrike, kde podstatná časť HDP pochádza z poľnohospodárstva. Podľa WHO je 94 %  prípadov nákazy malárie a úmrtí na ňu práve v Afrike. Výskum ukazuje, že keď sa farmár nakazí maláriou v období žatvy, výnos farmy poklesne zhruba o polovicu. To prispieva k paralelnému poklesu príjmu, čím rodiny upadajú do chudoby, čo v niektorých prípadoch vedie k podvýžive.

Ekonomické následky malárie môžu rodinu ovplyvňovať po celé generácie kvôli jej vplyvu na vzdelávanie. Počas pandémie Covid-19 sme videli, ako sa aj tie najlepšie školské systémy na svete usilovali o udržanie kvality vzdelávania, keď nebola možná osobná návšteva školy. Odhaduje sa, že v regiónoch postihnutých maláriou je práve ona dôvodom až 50 % absencií v škole. Vzdelanie je kľúčom k tomu, aby sa ďalšia generácia Afričanov dostala z chudoby, a preto každý deň absencie v školskej dochádzke predstavuje stratenú príležitosť pre budúci akademický a ekonomický pokrok.

Odhady ukazujú, že odstránenie malárie by umožnilo 123 miliónom ľudí živiacim sa poľnohospodárstvom v subsaharskej Afrike uniknúť z chudoby. A výskum tiež ukázal, že malária spomaľuje pokrok smerom k rodovej rovnosti. Keď ženy zostávajú doma a starajú sa o choré deti, keď choré dievčatá nesmú chodiť do školy, premeškajú príležitosti na zmenšenie rodových rozdielov vo vzdelávaní a pracovných skúsenostiach.

 

INOVÁCIA A SPOLUPRÁCA

Za viacnásobným úsilím našej spoločnosti v boji proti malárii stoja dva kľúčové faktory: inovácia a spolupráca. Tieto faktory tvorili aj piliere pri vývoji vakcíny Covid-19 v rekordnom čase. Pri malárii rovnako ako pri Covid-19 sa naša práca ešte zďaleka neskončila.

V roku 2018 sa Syngenta stala zakladajúcim členom spoločnosti ZERO by 40: bezprecedentného partnerstva medzi poprednými svetovými poľnohospodárskymi spoločnosťami, ktoré podporuje aj Nadácia Billa a Melindy Gatesových a neziskové združenie Innovative Vector Control Consortium (IVCC). Cieľom programu ZERO by 40 je zlikvidovať maláriu do roku 2040 zdieľaním ideí, zdrojov a prácou na vývoji účinnejších produktov a nástrojov na jej kontrolu.

V spolupráci s IVCC sme vyvinuli aj interiérový sprej s názvom ACTELLIC® 300 CS, ktorý doteraz chránil viac ako 100 miliónov ľudí vo viac ako 30 krajinách. Pri správnom použití v domácnosti na začiatku sezóny malárie môže ACTELLIC® 300 CS účinne potláčať komáre prenášajúce maláriu až deväť mesiacov.

Pretože sa komáre stávajú rezistentnými voči existujúcim insekticídom, spoločnosť Syngenta sa zaviazala využívať svoje výskumné a vývojové kapacity aj na vývoj nových produktov a riešení.

 

malaria

 

 

INOVÁCIA V PRAXI

Ako sme videli za posledný rok, inovácie a spolupráca nemôžu prebiehať iba v laboratóriu. Aby sme zmysluplne riešili akýkoľvek problém v oblasti verejného zdravia, musíme úzko spolupracovať s ľuďmi, ktorých život a pohoda sú v ohrození.

Zatiaľ čo centrom technických inovácií spoločnosti Syngenta je sieť laboratórií po celom svete, naša práca v oblasti prevencie malárie je široká, holistická a má korene v úzkom partnerstve medzi vládnymi agentúrami, neziskovými organizáciami ako je Goodbye Malaria a našimi Syngenta zamestnancami v Afrike.

Okrem dodávania produktov majú členovia nášho afrického tímu aj blízke vzťahy s komunitami, ktorým hrozí malária. Počas celého obdobia Covid-19 tieto tímy čelili obrovskej výzve udržať komunity zamerané na boj proti malárii, známemu démonovi, uprostred strachu a neistoty okolo novej záhadnej choroby, ktorá čoraz viac zvierala spoločnosť.

Aj tu sa uplatnila inovácia a spolupráca. Školenia, ktoré sa kedysi konali výlučne osobne, boli upravené na webové semináre a skupiny na platforme WhatsApp. V úzkych komunitách, kde sa ľudia zdráhali vpustiť do svojich domovov cudzích ľudí na vykonanie postreku proti malárii, boli vybrané nové tímy v rámci komunity, ktoré zmiernili obavy ľudí z nákazy Covid-19 od cudzincov. Aby sa zabránilo šíreniu vírusu medzi nimi, začali sprejeri v niektorých oblastiach cestovať na bicykli, a nie v skupinách autom.

Aby sme si boli istí, že pri riešení zdravotných problémov nepoškodíme životné prostredie, členovia nášho tímu neustále skúmajú nové spôsoby opätovného použitia obalov a minimalizácie odpadu. Jedným z najkreatívnejších riešení je premena prázdnych kanistrov na oplotenie.

 

VYUŽIŤ NAŠU CITLIVOSŤ

Práca v subsaharskej Afrike je výzvou v oblasti infraštruktúry a komunikácie aj v najlepších časoch. Inšpiruje ma inovatívny duch a energia, s ktorou reagovali naše africké tímy, keď Covid-19 ešte zdôraznil tieto výzvy. Na vlastnej koži vedeli, že malária nepočká.

Ako hovorí Dr. David Zinyengere, odborník na verejné zdravie v Zimbabwe, ktorý pomáha viesť prácu spoločnosti Syngenta zameranú na boj proti malárii v južnej a východnej Afrike: „Ak nebudeme opatrní, malária sa stane menej dôležitou v porovnaní s  novovznikajúcimi infekciami. Vtedy riskujeme, že stratíme pôdu pod nohami, ktorú sme rokmi získali. “

Niektorí z nás si už možno nepripúšťali nebezpečenstvo infekčných chorôb. Rok 2020 nám pripomenul, že sme ľudia, že aj tých najbohatších a najmocnejších medzi nami môže zraziť na kolená neviditeľný vírus.

V nadväznosti na Svetový deň malárie 2021 využime nové povedomie o našej ľudskej zraniteľnosti. Poďme riešiť s rovnakou naliehavosťou, inovatívnosťou a bezhraničnou spoluprácou, ktorú sme videli pri Covid-19 aj maláriu a pokúsme sa, aby sa táto starodávna choroba stala minulosťou.