You are here

Odíďte z poľa ako víťaz!

Aktuality
05.05.2015

Problematika spoľahlivého riešenia spektra burinných tráv v obilninách sa stáva čoraz frekventovanejšou témou. Máme pre Vás to najspoľahlivejšie riešenie - herbicíd Axial 050 EC.

Na našich poliach ulahodíme okrem pšenice a jačmeňa aj nevítanej konkurencii burín, medzihostiteľom chorôb a škodcov. Situácia si osobitne pri trávovitých burinách typu metličky obyčajnej ovsa hluchého v obilninách vyžaduje pozornosť. Často je tiež nutné vyriešiť rezistentnú formu metličky obyčajnej, ktorá sa pomaly, ale iste rozširuje už aj na Slovensku.

Riešenie: Axial® 050 EC, účinná látka pinoxaden 50 g/l.

Pôsobí systémovo, prestupuje cez list a následne je účinná látka rozvádzaná do pletív. Nevykazuje žiadnu fytotoxicitu v obilninách ani pri vyšších rastových štádiách. Preukazuje vysokú postrekovú flexibilitu, v aplikačnom termíne od prvého listu po vlajkový list obilnín.

  • Najvýhodnejší pomer medzi cenou ošetrenia a úžitkovou hodnotou
  • Najvyššia účinnosť aj na rezistentné buriny, nezávislá od rastovej fázy obilnín

Praktické odporúčania:

  • Dávka vody 200 - 400 l/ha.
  • Dávka Axial® 050 EC 0,75 – 1,0 l/ha, optimálny účinok na ovos hluchý v štádiu BBCH 12 –33, u metličky BBCH 12-32 rastovej fázy.
  • Možná aplikácia v tank-mixe s regulátorom Moddus® - max. do vývojovej fázy BBCH 32.
  • Neaplikovať herbicíd pri teplotách nad 25°C.
  • Neodporúčame aplikovať v tank-mixe s inými herbicídmi najmä s hormonálnymi (MCPA,MCPP, bentazon, bifenox, carfentrazone). Uprednostnite tzv.: sekvenčné ošetrenie.
  • Oziminy ošetrujte max. 2x v sezóne (jeseň, jar). Jariny ošetrujte maximálne 1x počas vegetácie.

Flexibilita použitia bez akýchkoľvek príznakov fytotoxicity na obilninách

Kde Axial® 050 EC vládne, tam metlička chradne!

Účinok Axialu 050 EC vpravo Metlička po ošetrení Axialom Ovos hluchý v jačmeni Ježatka kuria