You are here

Nové hybridy? Vyššie úrody? Sem s nimi!

Aktuality
10.10.2017
Obrázky Werena syngenta

           Výsledky pokusov s našimi hybridmi kukurice jednoznačne potvrdili, že patria medzi špičku na trhu. Medzi ne v nasledujúcej sezóne pribudnú vďaka našej šľachtiteľskej práci ďalší šampióni vo svojej skupine. Ak chcete vedieť viac, určite si prečítajte nasledujúce riadky. Opäť môžete vyskúšať novinky, ktoré posúvajú úrodový a kvalitatívny potenciál našich hybridov o kus vyššie. Kompletné portfólio kukurice sa skladá zo sedemnástich hybridov. Z toho sú tri novinky a trinásť osvedčených a praxou vyskúšaných hybridov. A ktoré to sú?

SY SY Helium (FAO 600, siláž/CCM) NOVINKA, Artesian
Hybrid SY Helium je náš prvý silážny materiál na Slovensku so suchovzdornou genetikou Artesian. Je  výbornou voľbou pre teplejšie regióny Slovenska v kukuričnej výrobnej oblasti. SY Helium je priamou náhradou za hybrid SY Miami, ktorý už v roku 2018 v našej ponuke nebude.

Gordius (FAO 290, siláž) NOVINKA, Powercell
SY Gordius je po dvoch rokoch ďalší hybrid s Powercell technológiou. Výkonnostne je na úrovni SY Campona, ktorá v rokoch 2015–2016 zvíťazila nielen v úrode hmoty z hektára na českom ÚKZÚZ, ale bola tiež jednoznačným lídrom v hodnotení stráviteľnosti  vlákniny.  Od  hybridu SY Gordius teda môžete očakávať to isté. SY Gordius navyše v roku 2017 získal registráciu na slovenskom ÚKSÚPe (FAO 290), v extrémne suchom roku  2015  tu  dosiahol  úrodu  109  % v porovnaní s kontrolnými hybridmi.

SY Triade (FAO 430, siláž a zrno) NOVINKA, Powercell
SY Triade je dlho očakávaný hybrid s Powercell technológiou do teplejších oblastí. Tento hybrid môžete pestovať i na zrno pre  mlynárenské  účely.  V  testovaní na produkciu siláže pre mlieko aj bioplyn prevyšoval aj najpestovanejšie silážne hybridy na slovenskom trhu.

Viac o ponuke hybridov si prečítate na web stránke v sekcii Osivá alebo si pozrite náš nový kukuričný katalóg klikunutím dole:

Kukurica_katalog