You are here

Nová účinná látka pomáha chrániť vašu repku olejnú

Aktuality
20.03.2015

Spoločnosť Syngenta prináša na trh jedinečný fungicíd do repky obsahujúci unikátnu účinnú látku s jedinečnou technológiou. Ochrana repky proti hubovým chorobám sa stáva ešte efektívnejšou.

Symetra chráni Vaše porasty repky proti širokému spektru hubových patogénov. Fungicíd obsahuje dve účinné látky s rozdielnym spôsobom účinku a zabraňuje rezistencii. Azoxystrobin pôsobí preventívne a Isopyrazam sa naviaže na voskovú vrstvu a patogéna. Dlhodobo chráni rastliny repky pred nepriaznivým pôsobením škodlivých húb ako sú Sclerotinia, Alternaria, Phoma, Botrytis a ďalšie.

Komplexné pôsobenie oboch účinných látok zabezpečí dlhodobú a širokospektrálnu chranu.

V každom štádiu napadnutia vyšší úroda a istota

Zdroj: Syngenta registračné štúdie z celej Európy (D, FR, GB, CZ, PL, SE) 2009

Vyskúšajte unikátnu technológiu novinky Symetra®!


azoxystrobin 200 g/l+ isopyrazam 125 g/l


Aplikujte 1,0 l fungicídu Symetra® s 100 až 400 l vody vo fáze BBCH 61 až 69

List napadnutý hubou Sclerotinia

Isopyrazam a azoxystrobin pôsobia na patogénov na rôznych miestach dýchacieho reťazca a zabraňujú rezistencii.