You are here

Nová účinná látka pomáha chrániť vašu repku!

Aktuality
29.04.2015

Pre ochranu porastov repky proti hubovým chorobám spoločnosť Syngenta prináša unikátnu účinnú látku zo skupiny SDH inhibítorov, a to isopyrazam, obsiahnutý v prípravku Symetra®.

Symetra® ochráni Vaše porasty repky proti širokému spektru hubových patogénov. Obsahuje dve účinné látky s rozdielnym spôsobom účinku a zabraňuje rezistencii.

Azoxystrobin pôsobí preventívne, umožňuje dosiahnutie najvyšších úrod. Isopyrazam s Duosafe technológiou sa naviaže na voskovú vrstvu a patogéna. Dlhodobo chráni rastliny repky pred nepriaznivým pôsobením škodlivých húb ako sú Sclerotinia, Alternaria, Phoma, Botrytis a ďalšie. Komplexné pôsobenie oboch účinných látok zabezpečí široký a dlhodobý účinok proti chorobám v čase kvitnutia.


V každom štádiu napadnutia vyššia úroda a istota


Zdroj: Syngenta registračné štúdie z celej Európy (D, FR, GB, CZ, PL, SE) 2009

Aplikujte 1,0 l fungicídu Symetra® so 100 až 400 l vody vo fáze BBCH 61 až 69

List napadnutý hubou Sclerotinia

Isopyrazam a azoxystrobin pôsobia na patogénov na rôznych miestach dýchacieho reťazca a zabraňujú rezistencii.

Vyskúšajte unikátnu technológiu novinky Symetra® pre zdravé porasty repky!