Nenechávajte to na náhodu

Aktuality
Magnello - fusarium obilnin

Mgr. Katarína Dikáczová, Syngenta Slovakia

Zdravá úroda je kľúčová. Pri aktuálnej situácii sa hrozby, kedy obilnín bude nedostatok, pravdepodobne naplnia. Predvídať priebeh počasia zatiaľ nedokážeme. No s istotou môžeme povedať, že je rozumnejšie staviť na prevenciu ako neskôr ľutovať, že ste sa nerozhodli správne. Preto stavte na kvalitný výsledok: zdravý porast a stabilné navýšenie úrody s fungicídom Magnello.

Obilniny totižto môžu byť napadnuté fuzariózami v priebehu celého vývojového cyklu. Prvé príznaky napadnutia môžu byť viditeľné vo fáze zelenej zrelosti, kedy jednotlivé klasy zasychajú (pšenica, jačmeň, tritikale, ovos) alebo hnednú (jačmeň). Niekedy môže dochádzať k zasychaniu celej hornej tretiny klasu. 

Fungicíd Magnello v sebe kombinuje dve systémovo pôsobiace účinné látky (difenoconazole 100 g/l + tebuconazole 250 g/l). Vďaka triazolom zabezpečuje Magnello preventívny i kuratívny účinok. Účinná látka tebuconazole navyše pôsobí na patogén eradikatívne (po aplikácii zastavuje jeho rast a rozvoj). Obe účinné látky pôsobia ako inhibítory biosyntézy ergosterolu – inhibítory DMI.

magnello

Magnello proti klasovým chorobám pšenice


Dvojzložkový fungicíd Magnello prináša špičkovú ochranu proti hubovým ochoreniam pšenice, predovšetkým fuzariózam (Fusarium spp.), septórii plevovej (Septoria nodorum), septórii pšeničnej (Septoria tritici) a hrdzi pšeničnej (Puccinia recondita). Benefi tom prípravku je jeho vynikajúca vedľajšia účinnosť aj na černe – Alternaria spp.

magnello

Zvoľte vhodný termín aplikácie

Široký aplikačný termín v obilninách

Ideálny a univerzálny termín aplikácie fungicídnych prípravkov neexistuje. Veľa závisí od predplodiny, odrodových vlastností plodiny a najmä charakteru počasia. V zmysle vypestovať čo najviac a najkvalitnejšie sa teda odporúča preventívne ošetrenie. Aplikácia je možná od rastovej fázy začiatku metania BBCH 51 do rastovej fázy konca kvitnutia BBCH 69. Proti fuzariózam klasov odporúčame cielenú aplikáciu v rastovej fáze od začiatku kvitnutia BBCH 61 až do konca kvitnutia v BBCH 69.


Nezabudnite na registráciu aj do repky

Magnello je fungicídny prípravok s morforegulačným účinkom určený na ochranu repky. Reguluje výskyt fómovej hniloby a rast a vývoj repky ozimnej a repky jarnej s pozitívnym vplyvom na jej prezimovanie.

magnello

Prečo vybrať Magnello

  • Systémovo pôsobiaci fungicíd. Dvojzložkový fungicíd s jedinečnou kombináciou dvoch účinných látok.
  • Špecialista na klasové fuzariózy. Dokonca aj pri extrémne silnom tlaku ochorenia.
  • Komplexné riešenie klasových chorôb.
  • Registrácia do obilnín: pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá ozimná, pšenica tvrdá jarná, raž ozimná, raž jarná, tritikale.

Skúsený poľnohospodár vie, že napadnutie klasov fuzariózami má za následok nielen zníženie výnosu, poškodenie kvality osiva a pekárenskej kvality zrna, ale aj zníženie klíčivosti. Neriskujte a majte pole pod kontrolou s našimi riešeniami. Tento rok sa vám to obzvlášť oplatí.

KAM ĎALEJ:

Fungicíd Magnello

Atlas chorôb

Časopis Syninfo

Youtube Syngenta Slovensko